Velkommen til NLR Vest

Jordprøvesesongen er i gong. Treng du jordprøve må du kontakta oss så fort som mogleg. Medlemar som står for tur vert kontakta av sin faste rådgjevar.

Bli medlem, så hjelper me deg med å hugsa når du må ta nye jordprøvar.

 

 

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving er en paraplyorganisasjon med til sammen 24 rådgivingsenheter over hele landet. Til sammen gir vi råd om de fleste utfordringene norske bønder står ovenfor. Vi rådgir nærmere 29 000 medlemmer i jakten på å lage den gode norske maten.

NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap for den norske bonden.