Med gjødslingsplan frå NLR får du gode råd på vegen. Vi ser heilskapen i skifta dine og gir råda du treng for auka avling, høgare kvalitet og betre lønsemd. Vi tek jordprøver, som gir innsikt og meirverdi til gjødslingsplanen. Vi kan husdyrgjødsel og mineralgjødsel, vi har kunnskap om plantane og kjennskap til dine lokale forhold. Det gir agronomiske fortrinn til gjødslingsplanen din!

Finn ein rådgjevar i din region

Asmund red

Åsmund Seljeset

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Ørsta
Gunlaug red

Gunnlaug Røthe

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Voss
Leif Trygve red

Leif Trygve Berge

Rådgjevar - økonomi, jordbruk og økologisk
NLR Vest SA
Ølve
NLR Lena Abel dus farge

Lena Abel

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Sandane
Olav Martin red

Olav Martin Synnes

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Ålesund
NLR Trygve Torsteinsen

Trygve Torsteinsen

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Kokstad, Bergen