Bli med på eit samla klimaløft i landbruket. Saman finn vi dei rette klimatiltaka på din gard. Gode klimatiltak bidreg også til betre produksjon og lønsemd. Det er bra for drifta og bra for miljøet! Resultatet av NLR Klima Førsteråd er ein tiltaksplan for din produksjon.

Hugs at du kan søkje om Regionalt miljøtilskot i jordbruket for eit NLR Klima Førsteråd.

Kontakt meg for meir informasjon om klimarådgiving

Våre rådgivere

NLR Aasmund Kristensen

Åsmund Seljeset

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Ørsta
NLR Gunnlaug Rothe

Gunnlaug Røthe

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Voss
NLR Helena Elvatun

Helena Elvatun

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Voss
NLR Leif Trygve Berge

Leif Trygve Berge

Rådgjevar - økonomi, jordbruk og økologisk
NLR Vest SA
Ølve
Lise Elvagjeng 2021 farge

Lise Elvagjeng

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Njøs
Lise

Lise N. Austrheim

Rådgiver jordbruk
NLR Vest SA
Kokstad, Bergen
NLR Marit Henjum Halsnes 2012

Marit Henjum Halsnes

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Njøs
NLR Olav Martin Synnes 1 of 1

Olav Martin Synnes

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Ålesund
NLR Ove Sorestrand

Ove Sørestrand

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Hellevik i Fjaler
NLR Torleif Bakke Haavik

Torleif Bakke Haavik

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Rosendal