Våre rådgivere

Gunlaug red

Gunnlaug Røthe

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Voss