Bestill HMS-avtale for 2023

Helse og tryggleik er viktig for alle. Misser du helsa, eller kjem ut for ei ulukke, får det store konsekvensar for deg, familien og garden din. God HMS lettar arbeidet, styrkar tryggleiken og lønsemda på garden. God helse, både psykisk og fysisk er viktig for å greie det krevjande arbeidet som bonde.

Med HMS-avtale får du konkret hjelp og rettleiing til kartlegging av arbeidsmiljøet på garden, risikovurderingar og gode forslag til korleis det kan bli tryggare. Du får og hjelp til å fylle krav om HMS, både i arbeidsmiljølovgjevinga og KSL. Avtalen har deg som menneske og bonde i fokus. Ordninga er støtta med midlar over jordbruksavtalen.

Innhald i HMS avtalen:

 • Regelmessig gjennomgang av tryggleiken på garden i lag med rådgjevar. Vernerunde.
 • Hjelp til å halde vedlike og oppdatere HMS-systemet
 • Hjelp til utforming av beredskapsplan og smittevernplan
 • Helsekontroll hjå godkjend bedriftshelseteneste kvart 3. år. Fokus på arbeidshelse, samtale med spesialutdanna sjukepleiar, test av høyrsle og lungekapasitet og tilgang til lege og anna helsepersonell ved behov.
 • Støtte frå HMS rådgjevar og bedriftshelseteneste i vanskelege situasjonar/kriser, eller når du ventar tilsyn på besøk.
 • Eigne informasjonsskriv og rådgjevingsmeldingar om HMS
 • HMS-avtale kan gje rabatt på landbruksforsikringa, kontingenten kan utgiftførast i rekneskapen og du får ekstra rabatt på HMS-relaterte kurs i NLR.

Andre tenester HMS-rådgjevar og BHT tilbyr, til fast eller timepris:

 • Hjelpemiddel i arbeidslivet, tilrettelegging av arbeidsplassen
 • KSL, systemgjennomgang, sortering av dokumentasjon
 • SHA plan og koordinering ved byggeprosjekt
 • Risikovurderingar og sikker jobb-analyser
 • Årleg kompetent kontroll av sløkkeutstyr (førebels i Sogn og Fjordane)

Avtalen kostar pr år kr 2350 for verksemda, inkl. ein person, kr 1200 i tillegg for kvar person utover dette. (Pris frå 2023)

Har du spørsmål om HMS-avtalen, ta kontakt med oss på telefon 91396560, eller e-post: kolbjorn.taklo@nlr.no.

Kontakt meg for meir informasjon om tilbodet

Våre rådgivere

Kolbjorn red

Kolbjørn Taklo

Fagleiar HMS, økonomi, bygg, maskinteknikk
NLR Vest SA
Sandane
Trude red

Trude Iren Saure

Rådgjevar HMS
NLR Vest SA
Ørsta
NLR Oystein Tholo

Øystein Tholo

Rådgjevar HMS
NLR Vest SA
Kokstad, Bergen