Bonden er den viktigaste ressursen på garden. Difor har 9.000 norske bønder teikna HMS-avtale i Norsk Landbruksrådgiving. Med HMS-avtale får du besøk av HMS-rådgjevar på garden og blir oppfølgd av bedriftshelseteneste. Vi tilbyr tilpassa HMS-rådgjeving med hjelp til risikovurdering for din produksjon. Vi tilbyr rådgjeving med fokus på KSL, bruk av maskiner, utarbeiding av SHA-planar dersom du skal bygge, HMS-rådgjeving for deg som arbeidsgjevar, eller gjennomgang før tilsyn. Vi har også et breitt kurstilbod.

Gode rutinar, trygge bygningar, rett maskinbruk, og god helse for menneska på garden, gir reduserte kostnader, og bidrar til auka lønsemd i gardsdrifta.

Kontakt meg for meir informasjon om tilbodet

Våre rådgivere

NLR Kolbjorn taklo

Kolbjørn Taklo

Fagleiar HMS, økonomi, bygg, maskinteknikk
NLR Vest SA
Sandane
NLR Trude Iren Saure

Trude Iren Saure

Rådgjevar HMS
NLR Vest SA
Ørsta
NLR Oystein Tholo

Øystein Tholo

Rådgjevar HMS
NLR Vest SA
Kokstad, Bergen