Kurs i økonomi og marknad


Marknadsdelen: To kursdagar på Teams

 • 4. november kl. 17:00-20:00: Vegen frå nosituasjon til ønskt situasjon
 • 10. november kl. 17:00-20:00: Business Model Canvas

Pris: kr 2000 (medlem)/kr 3000 (andre)

Meld deg på marknadsdelen her

Økonomidelen: To kursdagar på Teams

 • 17. november kl. 17:00-20:00: Grunnleggjande foretaksøkomi
 • 24. november kl. 17:00-20:00: Praktisk budsjettarbeid

Pris: kr 2000 (medlem)/kr 3000 (andre)

Meld deg på økonomidelen her

Heile kurset

 • Del 1: Ressursanalyse (video)
 • Del 2: Visjon og forretningside (video)
 • Del 3: Forretningsmodell (webinar/Teams)
  • 4. november kl. 17:00-20:00: Vegen frå nosituasjon til ønskt situasjon
  • 10. november kl. 17:00-20:00: Business Model Canvas
 • Del 4: Målsetting (video)
 • Del 5: Handlingsplanar (video)
 • Del 6: Økonomi og budsjett (Webinar/Teams)
  • 17. november kl. 17:00-20:00: Grunnleggjande foretaksøkomi
  • 24. november kl. 17:00-20:00: Praktisk budsjettarbeid

Pris: kr 3900 (medlem)/kr 5800 (andre)

Meld deg på heile kurset her

Driftsplan og personleg oppfølging i samband med forretningsplan og søknader er ikkje inkludert i kurset, men vert tilbydd til timepris.

Les meir om strategisk nærings- og produksjonsutvikling her

Lage vei