Når du bestiller surfôrprøver av oss i NLR Vest, får du tilbud om NLR Surfôrtolken, som tolker resultatene og gir tips og råd om forbedringspotensial. Tar du prøvene selv, eller bruker andre til å ta de, kan du også få NLR Surfôrtolken. Det er bare å be om at det går kopi til oss på rekvisisjonsskjemaet, eller sender resultatene videre til en av oss når de kommer fra laboratoriet.

NLR Surfôrtolken

NLR Vest har utviklet rådgivingsverktøyet NLR Surfôrtolken som vi tilbyr alle medlemmer. Her blir resultatene fra en surfôranalyse satt inn og vurdert og nederst på skjemaet utarbeider vi en samlet vurdering der vi gir tips og råd om hva en kan gjøre i neste vekstsesong for å få et enda bedre surfôr. Vi kommenterer fortørkingsgraden, og om denne har vært tilpasset utviklingsstadiet til graset. Vi vurderer også om slåttetidspunktet har vært det mest optimale i forhold til gardens produksjon. Analyse av gjæringskvaliteten forteller om det har vært brukt rett ensileringsmiddel, og om mengden har gitt ønsket resultat. En analyse av mineralinnholdet gir svar på om gjødsling har slått til i praksis – vi kommenterer om det er brukt rett gjødslingstidspunkt, og rett gjødseltype og – mengde. Rekvirerer du i tillegg en analyse av kation/anion differansen i fôret, kan du på et tidlig tidspunkt få opplysning om det er fare for at surfôret kan gi utfordringer i forhold til mjølkefeber eller ikke.

I deler av området som NLR Vest dekker, kan vi tilby en pakkeløsning for dere som ønsker det. Pakken inneholder prøveuttak, innsending av prøve, utgifter til analyse av næringsinnhold, gjæringskvalitet og mineralinnhold, samt utarbeiding av NLR Surfôrtolken. I andre områder er det mer vanlig at det er TINE, FK eller bøndene selv som tar prøvene. Dere kan også få NLR Surfôrtolken. Dere må da enten sørge for at den som sender inn prøven skriver e-postadresse til NLR rådgiver på skjemaet, eller videresende resultatene til en av oss.

Priser

Prisar finn du her

Bestillingsskjema finn du her

Våre rådgivere

NLR Arve Arstein 2012

Arve Arstein

Rådgjevar økonomi og jordbruk
NLR Vest SA
Hellevik i Fjaler
NLR Aasmund Kristensen

Åsmund Seljeset

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Ørsta
NLR Dag Arne Eide 2012

Dag-Arne Eide

Fagleiar jordbruk
NLR Vest SA
Sandane
NLR Gunnlaug Rothe

Gunnlaug Røthe

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Voss
NLR Helena Elvatun

Helena Elvatun

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Voss
NLR Henrik Tellevik

Henrik Tellevik

Rådgjevar jord- og hagebruk
NLR Vest SA
Askøy
NLR Leif Trygve Berge

Leif Trygve Berge

Rådgjevar - økonomi, jordbruk og økologisk
NLR Vest SA
Ølve
NLR Lena Abel dus farge

Lena Abel

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Sandane
Lise Elvagjeng 2021 farge

Lise Elvagjeng

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Njøs
Lise

Lise N. Austrheim

Rådgiver jordbruk
NLR Vest SA
Kokstad, Bergen
NLR Mari Aker

Mari Aker

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Voss
NLR Marit Henjum Halsnes 2012

Marit Henjum Halsnes

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Njøs
NLR Olav Martin Synnes 1 of 1

Olav Martin Synnes

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Ålesund
NLR Ove Sorestrand

Ove Sørestrand

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Hellevik i Fjaler
NLR Sigmund Larsen 2012

Sigmund Larsen

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Kjølsdalen
NLR Torleif Bakke Haavik

Torleif Bakke Haavik

Rådgjevar jordbruk
NLR Vest SA
Rosendal