Silofôr er silofôr..?

Om du bestemmer deg for å betra grovfôrkvaliteten din, auka avlinga di, eller redusera kostnaden med grovfôrproduksjonen din, så må du starta med å kartleggja kva du oppnår akkurat no. Det er umogeleg å vita om ein blir betre, om ein ikkje veit kva ein produserte tidlegare.

Direktehosting
Silokjøring. Fotograf Ragnhild Borchsenius

Vestlandsbonden-bloggen 2021

Her finn du alle blogginnlegga frå 2021