Vi inviterer til seminar om karbonfangst i vestlandslandbruket i Voss kulturhus den 23. november.


Eit berekraftig vestlandsjordbruk byggjer på lokale ressursar!

Oppsummering frå snart fem år med prosjektet Karbonlagring og andre klimavenlege tiltak i vestlandsjordbruket.

Faglege innlegg om levande jord, jord som lokal ressurs, praktisk jordbruk, bruk av biokol og karbonlagring i jord, og kva forskinga seier.


  • Siri Haugum, klimaforskar: Vestlandsbonden kan produsera mat og ivareta naturmangfaldet og klima. Samtidig!
  • Yngve Rekdal, Nibio: Utmarksbeite – ei viktig brikke
  • Carlo Aall, professor i berekraft: Når det regnar i Brasil... Korleis påverkar den nye forma for grenseoverskridande klimarisiko vestlandsjordbruket?
  • Debatt/ samtale: Vegen vidare; Voss og vestlandsjordbruket mot 2050
  • Meir informasjon om programmet kjem etter kvart!


Pris kr 250 inkludert lunsj basert på lokale ressursar.

Medarrangør er Voss herad.

Påmeldingsfrist er 17. november.

Klikk her for komplett program!

Meld deg på her