– Beredskap er å være etterpåklok på forhånd, sier Linn Thorud, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Sammen med sine kollegaer har hun veiledet mange bønder i utarbeidelse av beredskapsplan på gårdsnivå.

– Det lønner seg alltid å ha tenkt igjennom situasjoner som kan oppstå og være forberedt på uønskede situasjoner, sier Thorud.

Mange bønder er nå bekymret for hvordan det skal gå med gårdsdrifta dersom en selv eller nær familie blir alvorlig syk i forbindelse med Covid-19-viruset (Korona).

Hensikten med beredskapsplan

Hensikten med beredskapsplanen er at man skal kunne handle korrekt dersom en uønsket situasjon skulle oppstå. Man tenker gjerne på beredskap i tilknytning til brann, men en beredskapsplan på gårdsnivå bør inneholde flere scenarier enn det.

– Sjukdom hos bonden som gjør at hun ikke kan gå i fjøset en periode er også en hendelse som gjør drifta av gården mer sårbar. Derfor er det viktig at man på forhånd har tenkt gjennom hvordan man skal håndtere slike situasjoner. Og det er veldig viktig at alle som er involvert i gårdsdrifta er kjent med disse planene, sier Linn Thorud.

Hjelp til beredskapsplan

Selv om det beste er om beredskapsplanen allerede foreligger, forteller Linn Thorud at det aldri er for sent å begynne denne jobben.

– Dersom du ikke allerede har en beredskapsplan, er nå et godt tidspunkt å starte på, råder hun.

HMS-rådgivere i NLR Innlandet kan hjelpe deg med å sette opp en god beredskapsplan for din gård. Selv om ikke gårdsbesøk er så lett å gjennomføre i disse dager, kan mye løses ved hjelp av telefon eller nettmøter.

Ta kontakt med din rådgiver for avtale.

Få tilbud om HMS-avtale

For medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving med HMS-avtale, er bistand til utarbeiding av beredskapsplan inkludert.

En HMS-avtale koster kr 2 280,- per år (og kr. 1 140,- for tilleggsavtale som inkluderer avløser, familiemedlem eller andre).

Er du interessert i å få tilbud om HMS-avtale? Fyll inn skjemaet under, og en rådgiver vil kontakte deg.