I samarbeid med Fylkeskommunen, Statsforvaltaren og Innovasjon Norge, hjelper rådgjevarar frå NLR Vest SA deg gjennom utviklingsprosessen på garden din.

Anten du skal overta gard, ynskjer å utvide eksisterande drift, starte ny næring innanfor tradisjonelt landbruk eller ei attåtnæring på garden, hjelper vi deg med å utvikle ein komplett forretningsplan.

Forretningsplanen er eit dokument som fortel andre kva idear du har og korleis du har tenkt å realisere dei. Det er og eit styringsdokument som hjelper deg å halde stø kurs mot målet.

Ein forretningsplan styrkjer dine moglegheiter når du skal:

  • Søkje byggjeløyve
  • Få lån til investeringar
  • Søkje tilskot
  • Oppnå suksess

I 2020 vart kurset 100 % digitalt, med videoførelesing og webinar (nettbaserte samlingar).

Del 1: Ressursanalyse (video)

Del 2: Visjon og forretningsmodell (video)

Del 3: Forretningsmodell (webinar/Teams)

- Business model canvas

- vegen frå nosituasjon til ønskt situasjon

Del 4: Målsetjing (video)

Del 5: Handlingsplanar (video)

Del 6: Økonomi og budsjett (Webinar/Teams)

- Grunnleggjande føretaksøkonomi

- praktisk budsjettarbeid

Oppfølging, driftsplan og hjelp til forretningsplan og søknader, er ikkje inkludert i kurset, men vert tilbydd til timepris.

Les om SNOP i bondevennen her