Skal du starte med noko nytt, utvide eksisterande produksjon, eller berre treng hjelp til å auke lønsemda i det du driv med på garden? Vi hjelper deg gjennom utviklingsprosessen!

Med ein blanding av videoføredrag, nettbaserte kurs med lærar og personleg oppfølging, hjelper vi deg å lage ein komplett forretningsplan. Lurer på på kva ein forretningsplan skal innehalde, kan du lære meir om det i videoen under.

Komande kurs

Anten du skal overta gard, ynskjer å utvide eksisterande drift, starte ny næring innanfor tradisjonelt landbruk eller ei attåtnæring på garden, eller berre ønskjer å betre lønsemda i drifta, hjelper vi deg med å utvikle ein komplett forretningsplan.

Forretningsplanen er eit dokument som fortel andre kva idear du har og korleis du har tenkt å realisere dei. Det er og eit styringsdokument som hjelper deg å halde stø kurs mot målet.

Ein forretningsplan styrkjer dine moglegheiter når du skal:

  • Søkje byggjeløyve
  • Få lån til investeringar
  • Søkje tilskot
  • Oppnå suksess


I 2020 vart kurset 100 % digitalt, med videoførelesing og webinar (nettbaserte samlingar)

Innhald i kurset:

Del 1: Ressursanalyse (video)

Del 2: Visjon og forretningside (video)

Del 3: Forretningsmodell (webinar/Teams)

  • Business model canvas
  • Vegen frå nosituasjon til ønskt situasjon

Del 4: Målsetjing (video)

Del 5: Handlingsplanar (video)

Del 6: Økonomi og budsjett (Webinar/Teams)

  • Grunnleggjande føretaksøkonomi
  • Praktisk budsjettarbeid

Oppfølging, driftsplan og personleg oppfølging i samband med forretningsplan og søknader er ikkje inkludert i kurset, men vert tilbydd til timepris.

Les om SNOP i bondevennen her

IMG 20171208 152934