I samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon Norge, hjelper rådgjevarar frå NLR Vest SA deg gjennom utviklingsprosessen på garden din.

Anten du skal overta gard, ynskjer å utvide eksisterande drift, starte ny næring innanfor tradisjonelt landbruk eller ei attåtnæring på garden, hjelper vi deg å utvikle ein komplett forretningsplan.

Forretningsplanen er eit dokument som fortel andre kva idear du har og korleis du har tenkt å realisere dei. Det er og eit styringsdokument som hjelper deg å halde stø kurs mot målet.

Ein forretningsplan styrkjer dine moglegheiter når du skal:

  • Søkje byggjeløyve
  • Få lån til investeringar
  • Søkje tilskot
  • Oppnå suksess

Frå 2020 vert kurset 100 % digitalt, med videoførelesing og webinar (nettbaserte samlingar).

Del 1: Ressursanalyse (video)

Del 2: Visjon og forretningsmodell (video)

Del 3: Forretningsmodell (webinar/Teams)

- 16. oktober kl. 10:00-13:00: Business model canvas v/Ragna Flotve, Fylkesmannen i Vestland

- 23. oktober kl. 10:00-13:00: vegen frå nosituasjon til ønskt situasjon v/Ester Helland, NLR Vest

Del 4: Målsetjing (video)

Del 5: Handlingsplanar (video)

Del 6: Økonomi og budsjett (Webinar/Teams)

- 30. oktober kl. 10:00-13:00: Grunnleggjande føretaksøkonomi v/Ester Helland, NLR Vest

- 6. november kl. 10:00-13:00: praktisk budsjettarbeid v/Ester Helland, NLR Vest

Oppfølging, driftsplan og hjelp til forretningsplan og søknader, er ikkje inkludert i kurset, men vert tilbydd til timepris.

Les om SNOP i bondevennen her