Kurset dekkar krav til dokumentert HMS opplæring, du arbeider konkret med ditt eige kvalitetssystem for å bli klar til søknad om godkjenning etter kurset.

INNHALD:

•Opplæring og innføring i Matmerk-KSL sitt kvalitetssystem for Inn på tunet.
•Systematisk gjennomgang av standard 11, IPT, og forslag til avtaler
•Grunnleggande opplæring i HMS-arbeid. (std 2 KSL)
•Konkret jobbing med mål, innhald, risikovurderingar og beredskap i eige tilbod.
•Sikre for tilbydar, brukar og kjøpar, at kvalitet og tryggleik på garden er ivaretatt på best mogleg måte i tilbodet.

MÅL:
•Få god kjennskap til alle delane i kvalitetssystemet for Inn på tunet
•Etablere ditt system, gjennomføre eigenrevisjon, handtere avvik, risikovurdere og utarbeide tiltaksplan på bakgrunn av IPT krav frå KSL.
•Få god forståing av etiske og moralske utfordringar ved eige tilbod.
•Vere klar til revisjon og søknad om godkjenning IPT/KSL etter kurset.

«Inn På Tunet» er eit verna varemerke og kan kun brukast av godkjende gardar.
•Kurset dekkar krav i AML §3.5 om «dokumentert HMS-kunnskap» for IPT-verksemda.
•Etter kurset får du tilbod om oppfølgande besøk av HMS-rådgjevar til medlemspris.

Logo IPT
Ipt