Vi fokuserer på nøyaktig gjødsling av eng for å unngå mye overlapping og gjødsling utenfor jordet. Det blir demokjøring med spredebakker, med og uten kantsprederutstyr og med rimelig sporfølger. Vi ser på effekter av dette i vårt demofelt der. Vi snakker også rundt videre gjødsling nå etter slåtten og litt om avlingsregistrering med demo av vår nye mobile rundballevekt. Enkel bevertning- Vel møtt!!

Påmelding seinest dagen før! Minimum 5 deltagere for gjennomføring.

Meld deg på her!

Påmelding seinest dagen før (22.juni)!

Minimum 5 deltagere for gjennomføring.