Heading 3
⋅ Grovfôr

Har du høyrt om SMIL-midlane?

Om du har gardsdrift og søkjer om produksjonstilskot, kan du også få tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL).
NLR Vest SA
Skilnad i vekst
⋅ Grovfôr

Meir grovfôr er godt for alt!

Kan tidleg gjødsling og hausting gi meir og betre grovfôr, betre bondeøkonomi og reduserte metanutslepp? På Fureneset forsøker me å finna svara!
NLR Vest SA
NL Rpluss Alva var 2022
⋅ Grovfôr

Rådgjeving heime på garden

Å betale ei rekning med eit gitt beløp er enkelt å forhalde seg til. Å setje ein pengeverdi på eit godt råd er ikkje så enkelt, men verdien kan fort utgjere eit stort beløp ein ikkje tenkjer over. Som medlem i NLR Vest betalar du medlemskontingenten din. Denne er ein inngangsbillett til dei gode medlemstenestene i NLR Vest.
NLR Vest SA
20200611 212216
⋅ Grovfôr

Frå ku til sau i Ytre Norddalen i Fjaler

Det unge paret Kristina Østerhus (28 år) og Daniel Norddal (32 år) eig og driv bruk nr. 1 i Norddalen i Fjaler.
NLR Vest SA
Bilde nr 1
⋅ Grovfôr

Få meir areal i drift på garden din

Mange kommunar opplever reduksjon i landbruksareal som er i drift. I Sogndal kommune er det sett i gang eit prosjekt for å gjera noko med dette.
NLR Vest SA
Brakking DAE
⋅ Grovfôr

Kjemisk brakking av eng

Er det nyttig å blande «Roundup» med andre ugrasmiddel?
NLR Vest SA
Sau i fjellet Stryn
⋅ Grovfôr

Slaktetidspunkt for best mogleg utbetalingspris

Grunna sein slått kan det bli mindre haustbeite dette året. Difor er det viktig å slakte lam som er slaktemogne snarast råd etter sanking, slik at du kan prioritere beite til lam som treng å auke vekt og hold.
NLR Vest SA
Avlingstap
⋅ Grovfôr

Råd ved manglende innhøsting eller redusert avling

Det er fremdeles mulig å håpe på en tørrere høst som gjør at du kommer deg utpå for å høste graset. Om så skjer at det ikke tørker opp, eller avlingen er blitt betydelig mindre enn forventet pga. været, så bør du tenke på å søke på «tilskudd ved produksjonssvikt».
NLR Vest SA
1 2 3 ... 7