Brakking DAE
⋅ Grovfôr

Kjemisk brakking av eng

Er det nyttig å blande «Roundup» med andre ugrasmiddel?
NLR Vest SA
Sau i fjellet Stryn
⋅ Grovfôr

Slaktetidspunkt for best mogleg utbetalingspris

Grunna sein slått kan det bli mindre haustbeite dette året. Difor er det viktig å slakte lam som er slaktemogne snarast råd etter sanking, slik at du kan prioritere beite til lam som treng å auke vekt og hold.
NLR Vest SA
Avlingstap
⋅ Grovfôr

Råd ved manglende innhøsting eller redusert avling

Det er fremdeles mulig å håpe på en tørrere høst som gjør at du kommer deg utpå for å høste graset. Om så skjer at det ikke tørker opp, eller avlingen er blitt betydelig mindre enn forventet pga. været, så bør du tenke på å søke på «tilskudd ved produksjonssvikt».
NLR Vest SA
Www boninoitaly com
⋅ Beite

Nullbeiting; ei motvekt til kapitaltyngda

I dagens kostnadsklemme kan nullbeiting bidra til å halda oppe vekta på lommeboka til bonden. Kva skal til for å lukkast?
NLR Vest SA
LNA lyssiv
⋅ Ugras

Ugrassprøyting om høsten

Det var vært en utfordrende sesong slåttemessig, men høymole, vassarve, lyssiv og anna ugras liker det vått og kaldt og har økt i omfang også denne sommeren
NLR Vest SA
20191002 161802
⋅ Gjødsling

Gjødsling til haustbeite

Det er ikkje ein haust som er lik. Dette gjer at det er vanskeleg å spå kva me kan forventa på tampen av vekstsesongen. Det gjeld difor å ta dei grepa som sikrar eit godt resultat; same kva.
NLR Vest SA
Amerikahumleblom 1
⋅ Ugras

Nytt problemugras på gang

Amerikahumleblom er en svartelista art i rosefamilien. Bladene minner om de vi kjenner fra marikåpe, mens blomstene ser nesten ut som gule jordbærblomster.
NLR Vest SA
LT Slatt i Oma
⋅ Grovfôr

Varmesum/døgngrader mellom slåttane

Varmesum eller døgngrader er eit mål på vekst og utvikling i graset og dermed kor tid vi kan vente det er slåtteklart.
NLR Vest SA
20220701 110915
⋅ Grovfôr

Kopplam, tåtelam, flaskelam, kjært lam har mange namn

Lamminga er for lengst over, dyra er sendt til fjells og fokuset er lagt til slått, gjødsling, forfallande arbeid og kanskje litt ferieframleis? Men heime på garden står det framleis ein gjeng som treng tilsyn og mat, nemleg kopplamma.
NLR Vest SA
20200707 144008
⋅ Gjødsling

Det haster med gjødsling etter 1. slått

Fylket vårt er stort, med store klimatiske variasjoner. På de tidligste plassene startet slåtten i slutten av mai og de som slo da, var ferdige med slåtten i uka etter pinse.
NLR Vest SA
Bilde 0 Hoymole Fitje 2
⋅ Grovfôr

Plantevern etter slåtten

Vi har observert svært mykje høymole og kanskje endå meir løvetann enn vanleg i år. Vassarve er også i stor grad ei problemstilling også i eng. Her kjem litt råd når det gjeld kjemisk kamp etter 1. slått, evt. etter 2. slått.
NLR Vest SA
Direktehosting
⋅ Grovfôr

Silofôr er silofôr!

Om du bestemmer deg for å betra grovfôrkvaliteten din, auka avlinga di, eller redusera kostnaden med grovfôrproduksjonen din, så må du starta med å kartleggja kva du oppnår akkurat no.
NLR Vest SA
Nofence storfe
⋅ Beite

Nøgde med Nofence

Kva er erfaringane til dei som har tatt beitesystemet i bruk? NLR Vest har snakka med tre brukarar for å lære meir om Nofence og praktisk bruk og erfaringar.
NLR Vest SA
Bilde framme i meldinga
⋅ Grovfôr

Bekjemping av ugras i attlegg

Vi må vurdere ugrassituasjonen og få kontroll på denne. Det sikrar oss eit godt attlegg som kan gje ei robust eng i fleire år framover.
NLR Vest SA
1 2 3 ... 7