Marknadshage
⋅ Grønnsaker

Trygg mat

Ute i verda er det fleire og fleire menneske som opplever matmangel på grunn av klimaendringar, jordforringing, vassmangel eller konfliktar. Kornlagera er små eller ikkje tilgjengelege.
NLR Vest SA
Markedshage
⋅ Grønnsaker

Småskala grønt - marknadshage

Marknadshage; det vil seia å dyrka intensivt og mangfaldig på eit mindre areal, er ikkje noko ny ide, men omfanget er nytt.
NLR Vest SA
1 1
⋅ Grønnsaker

Stor interesse for småskala grønsakproduksjon

Interessa for småskala dyrking av grønsaker for sal gjennom lokale salskanalar har auka betydeleg i Noreg. Fleire forbrukarar ynskjer å få kjøpt grønsakene sine utanom dei store kjedene.
NLR Vest SA
20200831 105226
⋅ Grønnsaker

Marknadshage på Vestlandet?

Interessa for småskala dyrking av grønsaker for lokal omsetning har auka betydeleg i Noreg. Også på Vestlandet. Vil du vere med på kurs?
NLR Vest SA
Starter kit
⋅ Grønnsaker

Andelslandbruk – lokal mattryggleik i krisetider

Nærast over natta oppstod ein situasjon vi aldri hadde kunna førestilt oss skje i Noreg: Skular og barnehagar vart stengde. Dei fleste av oss måtte innrette seg på heimekontor og styresmaktene bad folk halde seg heime ved mistanke om sjukdom. Fleire starta hamstring av varer, og usikkerheita rår.
NLR Vest SA