Våre tenester

NLR Vest teiknar og planlegg nybygg, ombygging og riving, vi dimensjonerer både innan betong, stål og treverk. Vi tar på oss oppdrag med alle typar bygg på garden, driftsbygg, reiskapshus, garasje, eller andre bygg.

Treng du hjelp til byggesøknad, prosjektering eller kontrahering, har vi god kompetanse på det. Vi kan og ta oppdrag med byggeleiing.

Førstebesøk bygg til fast pris, kan vere nyttig for å finne ut kva tenester du treng vidare, og kva retning du skal gå i.

NLR Vest si byggrådgjeving er uavhengig av entreprenør, utstyrsleverandør og varemottakar.

Eg ynskjer å bli kontakta

Våre rådgivere

Hans Emil red

Hans Emil Dale

Rådgjevar bygg
NLR Vest SA
Selbu
Olve red

Olve Flo Sunde

Rådgjevar bygg
NLR Vest SA
Stryn/Sandane
Stig Andre 2

Stig-Andre Solheim

Rådgjevar bygg
NLR Vest SA
Kokstad