Pilotfjøs nr3: Storbinge i ombygd kufjøs

01.04.2016 (Oppdatert: 15.12.2016) ,  Edvin-A Hugvik

I Årdalen i Jølster har Anne Leknes Gryte og Inge Årdal lagt om drifta til storbinge for sau i ombygd kufjøs. Fjøset vart ombygd og tatt i bruk i 2013. 2 storbinger med fôrkasser som skal fylles med minilaster, 2 eksisterande siloar skal fortsatt nyttast i drifta. Den eine av fôrkassene må køyrast igjennom for å nå kassen lengst inn i fjøset. Kraftfôret vert tildelt i appetittfôrkraftfôrautomater - prøveprosjekt. Brutto areal ca 150m2, plass til 140-150 vfs, eksisterande sauefjøs skal nyttast i lamminga.