Pilotfjøs 1: Storbingefjøs med rullande fôrbrett

14.02.2014 (Oppdatert: 15.12.2016) ,  Arve Arstein

 

I Kandalen i Gloppen har Siv Marit og Jostein Fuglestrand flytta inn i ombygt geitefjøs med 50 lam hausten 2013. Fjøsen er 20 lang og ca 7 m brei. Midt i fjøsen er det sett inn eit rullande fôrbrett og på kvar side er det bingar på ca 60m2. Det er ein kraftfôrautomat i kvar av dei to storbingane.