Pilotfjøs

17.10.2013 (Oppdatert: 15.12.2016) ,  Åse Leirgulen

 

I prosjektet er målet å få på plass fem pilotfjøs omkring i fylket.  Dette skal vere fjøs med ulike driftsmodellar, tekniske løysingar og mekaniseringsgrad.  Desse fjøsane får ekstra oppfølgjing frå prosjektet innan bygningsplanlegging og driftsplan / økonomi.  Som motyting skal dei opne fjøsen  for besøkande som vil sjå på løysingane dei har valt.

 

Fokus:

  • Teknologi - kraftfôrautomater
  • Appetittfôring av grovfôret
  • Enklere fjøsstell
  • Fleksitid
  • Storbinge, inntil 80 i kvar binge
  • Mindre permanent innreiing -fleksible bygg
  • Fast plass til sortering/veging
  • Økonomi

 

Hig-tech - fjøset:

 

 

 Takstolfjøset - enklare/billegare: