Produksjons- og miljømidlar

(Oppdatert: 13.09.2019)

Landbruksverksemdene forvaltar store areal og verdiar. Kulturlandskapet, kulturminna og det biologiske mangfaldet som jordbruksdrifta gjennom generasjonar har skapt, har stor verdi for samfunnet og folk flest, og det er eit ønske at bonden tar vare på dette. Det er også viktig for landbruket, som for andre næringar, at produksjonen ikkje fører til miljøforureining eller alvorlege miljøskadar.

Det er fleire forskrifter og ordningar som gjeld miljøarbeidet i landbruksproduksjonen. Dei viktigaste tilskotsordningane for deg som bonde er desse:

* Produksjonstilskot

* Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlar)

* Det regionale miljøprogrammet (RMP-midlar)

* Tilskot til skjøtsel av truga naturtypar

 

Vi kan hjelpe deg med søknadane.

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.