Plantevern

23.05.2017 (Oppdatert: 18.08.2017)

Rådgjevarane våre har god og oppdatert kunnskap om plantevern, og hjelper deg med det du måtte trenga hjelp til innan plantevern.

Me kan:

  • Svara på spørsmål om både kjemiske og mekaniske tiltak mot ugras og skadegjerarar
  • Laga plantevernplaner
  • Gje råd om sikker handtering og oppbevaring av plantevernmiddel.
  • Rettleia om helsefarar ved bruk av plantevernmiddel
  • Rettleia om rett verneutstyr og bruk av det
  • Hjelpa med risikovurdering ved bruk av plantevernmiddel 
  • Funksjonstesta åkersprøyter i heile regionen og tåkesprøyter i Nordfjord (sjå infoboks til høgre).

I tillegg arrangerer me autorisasjonskurs for kjøp og sal av plantevernmiddel fleire stader i regionen.

 

Plantevernjournal

For utskrift: Med forside, Utan forside

For utfylling på pc: Med forside, Utan forside

Her kan du finna fleire ulike plantevernjournaler

Verknadstabell:

Verknadstabell for ugrasmiddel i eng og beite

Verknadstabell for ugrasmiddel i attlegg

 

Funksjonstesting

 

Åkersprøyte:

Hordaland: Leif Trygve Berge, tlf 982 45 839, leif.trygve.berge@nlr.no

 

Sogn og Fjordane: Edvin-André Hugvik. tlf 412 95 868, edvin.hugvik@nlr.no

 

Sunnmøre: Olav Martin Synnes, tlf 995 73 688, olav.martin.synnes@nlr.no

 

Me sel også aktuelle sprøytedeler.

 

Tåkesprøyte:

Nordfjord: Edvin-André Hugvik. tlf 412 95 868, edvin.hugvik@nlr.no

 

I andre område er det andre enn oss som utfører funksjonstest av tåkesprøyte:

  • Tore Skår, Ullensvang Fruktlager, mob. 99219033
  • Liv Sollesnes og Robert Niemic, Hardanger Fjordfrukt, mob. 47451290 / mob. 95297661​
  • Bjørn Svoldal, Thord Paulsen AS, avd. Hovland, tlf. 53661842