Plantevern og plantevernjournal

23.05.2017 (Oppdatert: 19.08.2020)

Rådgjevarane våre har god og oppdatert kunnskap om plantevern, og hjelper deg med det du måtte trenga hjelp til innan plantevern.

Vi kan:

  • Svare på spørsmål om både kjemiske og mekaniske tiltak mot ugras og skadegjerarar
  • Lage plantevernplanar
  • Gje råd om sikker handtering og oppbevaring av plantevernmiddel.
  • Rettleie om helsefarar ved bruk av plantevernmiddel
  • Rettleie om rett verneutstyr og bruk av det
  • Hjelpe med risikovurdering ved bruk av plantevernmiddel 
  • Funksjonsteste åkersprøyter i heile regionen og tåkesprøyter i Nordfjord (sjå infoboks til høgre).

I tillegg arrangerer vi autorisasjonskurs for kjøp og sal av plantevernmiddel fleire stader i regionen.

 

Plantevernjournal

Plantevernjournal PDF (side 1 er integrert plantevern, side 2 er registrering av sprøyting)

Plantevernjournal Word

Her kan du finna fleire ulike plantevernjournalar

 

Verknadstabell:

Verknadstabell for ugrasmiddel i eng og beite

Verknadstabell for ugrasmiddel i attlegg

 

Funksjonstesting

Les om funksjonstesting herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.