Rådgjevingspakken NLRpluss Grovfôr

05.06.2019 (Oppdatert: 04.02.2021)

Inkludert i medlemskontingenten ligg rådgjeving via telefon, rådgjevingsmeldingar, tilbod om våronnmøte og markdagar, samt moglegheit til å få gjødslingsplan og andre tenester til medlemspris. Rådgjeving heime på garden er betalingstenester som kjem i tillegg til medlemskontingenten. Ei av desse tenestene er rådgjevingspakken NLRpluss Grovfôr. Denne blei innført i 2019. Situasjonen er i dag slik at vi ikkje kan rekne med rådgjevingstilbod i grupper. Difor ynskjer vi i stor grad individuell rådgjeving gjennom NLRpluss Grovfôr. Sjå teksten vidare og meld deg på!

Målsetting for NLRpluss Grovfôr er gjennom individuell rådgiving å auke avling og kvalitet, og samtidig gje råd om prioritering av arbeidsoppgåver.

Innhaldet i NLRpluss Grovfôr skal tilpassast den enkelte deltakar. Aktuelle tema er:

  • Vurdering av gras og jord på ulike skifte – prioritering av tiltak
  • Markvandring før slått - oppfølging fram mot slåtten
  • Grasprøver før slått – råd om slåttetidspunkt
  • Uttak av fôrprøver – framlegg til forbetring
  • Uttak av gjødselprøver – optimalisere gjødsling
  • Gjennomgang og evaluering etter sesongen – framlegg til endring

Det skal lagast ein enkel avtale mellom gardbrukar og rådgjevar om kva som skal inngå i rådgivingspakken, samt kor lenge avtaleperioden skal vare.

Pris for NLRpluss Grovfôr: Kr 3700,- . Normalt tidsforbruk ca. 5 timar.

Meld deg på eller bestill gratis samtale herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.