Jordprøver og gjødslingsplan

22.01.2018 (Oppdatert: 13.09.2019)

Vi tek jordprøver og lagar gjødslingsplan. Vi kjem heim til deg og tek jordprøver som blir sendt til analysering. Når resultata ligg føre, finn vi i samråd med bonden fram til ei fagleg god og billeg gjødsling som gir ønska kvalitet.

 

Gjødselplanen blir sendt på e-post eller i posten. Planen stettar offentlege krav.

 

Tilbodet inkluderer:

  •  Representative jordprøver for garden.
  •  Gjødselplan sett opp ved hjelp av dataverktøyet Skifteplan.
  •  Kart over skifta, dei nyaste og beste vi klarer å skaffe.

Jordprøvene vert teke og gjødslingsplanen laga av din lokale rådgjevar. Kontakt oss på 98245838 eller vest@nlr.no om du er usikker på kva rådgjevar du skal kontakta. 

 

For prisar, sjå HERFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.