Grovfôrformidling

11.10.2016 (Oppdatert: 22.03.2018)

Surfôr for sal

 

Namn  Stad         Telefon/epost                          Pris Mengde Merknad
 

 

     

 

 

Ynskjer å kjøpa

Namn  Stad Telefon/ epost Mengde  Merknad
Svein Arild Hellen Kalandseidet 99500397/ sveinarildhellen@hotmail.com 20 rundballer  
Johannes Myklebut Etne 90231003/ johannes.myklebust.473@gmail.com 50 rundballer  
         

 

Me tilbyr formidling av grovfôr til medlemane våre. Dette gjeld både grovfôr i rundballar, høy og surfôr.

 

Har du for mykje fôr og ynskjer å selja, eller for lite og ynskjer å kjøpa, KLIKK HER for å fylla ut skjema.

Informasjon om ditt overskot/underskot av fôr vert publisert på nettsidene våre.