Grovfôranalyser

25.10.2016 (Oppdatert: 13.09.2019)

Når du bestiller surfôrprøver av oss i NLR Vest, får du tilbud om NLR Surfôrtolken, som tolker resultatene og gir tips og råd om forbedringspotensial. Tar du prøvene selv, eller bruker andre til å ta de, kan du også få NLR Surfôrtolken. Det er bare å be om at det går kopi til oss på rekvisisjonsskjemaet, eller sender resultatene videre til en av oss når de kommer fra laboratoriet.

 

NLR Surfôrtolken

NLR Vest har utviklet rådgivingsverktøyet NLR Surfôrtolken som vi tilbyr alle medlemmer. Her blir resultatene fra en surfôranalyse satt inn og vurdert og nederst på skjemaet utarbeider vi en samlet vurdering der vi gir tips og råd om hva en kan gjøre i neste vekstsesong for å få et enda bedre surfôr. Vi kommenterer fortørkingsgraden, og om denne har vært tilpasset utviklingsstadiet til graset. Vi vurderer også om slåttetidspunktet har vært det mest optimale i forhold til gardens produksjon. Analyse av gjæringskvaliteten forteller om det har vært brukt rett ensileringsmiddel, og om mengden har gitt ønsket resultat. En analyse av mineralinnholdet gir svar på om gjødsling har slått til i praksis – vi kommenterer om det er brukt rett gjødslingstidspunkt, og rett gjødseltype og – mengde. Rekvirerer du i tillegg en analyse av kation/anion differansen i fôret, kan du på et tidlig tidspunkt få opplysning om det er fare for at surfôret kan gi utfordringer i forhold til mjølkefeber eller ikke.

 

I deler av området som NLR Vest dekker, kan vi tilby en pakkeløsning for dere som ønsker det. Pakken inneholder prøveuttak, innsending av prøve, utgifter til analyse av næringsinnhold, gjæringskvalitet og mineralinnhold, samt utarbeiding av NLR Surfôrtolken. I andre områder er det mer vanlig at det er TINE, FK eller bøndene selv som tar prøvene. Dere kan også få NLR Surfôrtolken. Dere må da enten sørge for at den som sender inn prøven skriver e-postadresse til NLR rådgiver på skjemaet, eller videresende resultatene til en av oss.

 

Priser

Full pakke med NLR Surfôrtolken koster kr 2050 for 1. prøve og kr 1650 for andre prøver som blir tatt på samme gardsbesøk.

 

Ønsker du NLR Surfôrtolken med utgangspunkt i en prøve som andre enn NLR har tatt, koster det kr 350 pr prøve.

 

Vi er også behjelpelig med å kun ta ut prøver. Da koster det kr 400 for oppmøte/innsending/utstyr og kr 100 for hvert surfôrprøveuttak. Denne løsningen kan også kombineres med NLR Surfôrtolken til kr 350 pr prøve.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.