Grovfôrformidling

11.10.2016 (Oppdatert: 09.03.2017)

Rundballar for sal

 

Namn  Stad Telefon Pris Mengde Merknad
 Nils T. Bjørke Voss 90150624   30 Fôrprøve er tilgjengeleg
Arild Aase

Isdalstø,

Aasegården

97752329 3,60+mva  

240kg firkantball med høy/høyensilasje

88%tørrstoff. Fôrprøve er tilgjengeleg

Bjørne Røthe

 Øvre Eiker,

Voss

91330063   500

 Firkantballar med høy, ca 15kg.

Tidleg/middels slått

 

Ynskjer å kjøpa

Namn Stad Telefon Mengde
Inger og Frode Samdal Nordeide Kalandseidet 91622440 30 rundballar
Johannes Kartveit Manger 56371512/91576596 72 rundballar
Myklebust Landbruk DA Byrkjelo 48007602 100 rundballar og 50 halmballar

 

Me tilbyr formidling av grovfôr til medlemane våre. Dette gjeld både grovfôr i rundballar, høy og surfôr.

 

Har du for mykje fôr og ynskjer å selja, eller for lite og ynskjer å kjøpa, KLIKK HER for å fylla ut skjema.

Informasjon om ditt overskot/underskot av fôr vert publisert på nettsidene våre.