Grovfôrformidling

11.10.2016 (Oppdatert: 15.09.2017)

Rundballar for sal

 

Namn  Stad         Telefon/epost                          Pris Mengde Merknad
   

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

Ynskjer å kjøpa

Namn  Stad Telefon/ epost Mengde  Merknad
 Magne Skjeldal  Voss       99467655/ magneskjeldal@gmail.com  40 rundballar  Fôrprøve er ynskjeleg.
         
         

 

Me tilbyr formidling av grovfôr til medlemane våre. Dette gjeld både grovfôr i rundballar, høy og surfôr.

 

Har du for mykje fôr og ynskjer å selja, eller for lite og ynskjer å kjøpa, KLIKK HER for å fylla ut skjema.

Informasjon om ditt overskot/underskot av fôr vert publisert på nettsidene våre.