Grøfteplan

(Oppdatert: 05.10.2016)

Synfaring med diskusjon, munnlege råd og generell skriftleg informasjon. Vi kan òg lage komplett grøfteplan, kostnadsoverslag og arbeidsomtale med dimensjonering og bruk av filtermasse. Du kan få hjelp til nivellering, utstikking av grøftetrasé og anna.