Funksjonstesting av sprøyteutstyr

13.09.2019 (Oppdatert: 13.09.2019)

Funksjonstest av åker- og tåkesprøyter er obligatorisk. Sprøyteutstyret skal funksjonstestas kvart 5. år og må oppfylla gjeldande krav for å verta godkjent.

Etter godkjenning vert sprøyta påført eit registreringsmerke som visar at den oppfyller gjeldande krav (Mattilsynet og KSL). Det er viktig at brukaren kan dokumentera at utstyret er i god stand.

Funksjonstest av sprøyteutstyr er nå ein viktig del av autorisasjonskurset og skal gje opplæring i innstilling og bruk av eige sprøyteutstyr. Det er difor krav om at brukar skal vera tilstades under testen.

Vi sel også aktuelle sprøytedelar.

 

NLR Vest sine testarar:

 

Åkersprøyte:

Hordaland: Leif Trygve Berge, tlf 982 45 839, leif.trygve.berge@nlr.no

 

Sogn og Fjordane: Edvin-André Hugvik, tlf  412 95 868, edvin.hugvik@nlr.no

                                 Dag Erik Hauge, 976 59 609, dag.erik.hauge@nlr.no

 

Sunnmøre: Olav Martin Synnes, tlf 995 73 688, olav.martin.synnes@nlr.no

  

Tåkesprøyte:

Gloppen: Edvin-André Hugvik. tlf 412 95 868, edvin.hugvik@nlr.no

 

 

I andre område er det andre enn oss som utfører funksjonstest av tåkesprøyte:

 

 • Stryn – Eivind Engesæt, tlf. 476 64 446
 • Sogn - Lars Kalhagen, tlf. 916 38 309
 • Lærdal – Olav Hunderi, tlf. 992 31 312
 • Ullensvang Fruktlager, Tore Skår, 992 19 033
 • Hardanger Fjordfrukt, Liv Sollesnes og Robert Niemic, 474 51 290/952 97 661​
 • Thord Paulsen AS, avd. Hovland, Bjørn Svoldal, tlf. 536 61 842

UNDER FUNKSJONSTEST FÅR DU:

 • Opplæring i innstilling og bruk av eigen sprøyte
 • Opplæring i eigenkontroll – utføres minst éin gang pr. sesong
 • Klarhet i feil og mangler ved sprøyta
 • Hjelp til oppretting av feil og mangler
 • Ei sprøyte i god stand og som blir riktig brukt gir betre biologisk verknad
 • Betre sprøytekvalitet betyr spart preparatkostnad
 • Dokumentasjon som syner at sprøyteutstyret oppfyller gjeldende krav

 

Pris på funksjonstest:

kr 2400 for medlem

kr 3500 for ikkje-medlem

Samler ein fleire på ein plass vert det billigare.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.