Drenering og nydyrking

01.12.2017 (Oppdatert: 18.09.2020)

Dreneringsplan

Skal du drenere jorda di? Vi tilbyr synfaring og diskusjon omkring konkrete dreneringsproblem og moglege løysingar. Du får munnlege råd på staden og skriftleg materiale om drenering generelt.

Vi kan og lage ein konkret dreneringsplan. Dette arbeidet startar med registrering av eksisterande dreneringsanlegg, jordart og djupne, falltilhøve mm. Så kjem vurdering av moglege tiltak som grøfting, terrengforming eller anna, og planlegging av desse.  Du får då:

  • Kart med tiltaka teikna inn
  • Arbeidsskildring med dimensjonering, bruk av filtermasse mm
  • Kostnadsoverslag
  • Hjelp til søknad om tilskot med alt av naudsynt dokumentasjon

Kostnaden med ein slik plan vil variere med omfanget. Typisk vil ein grøfteplan på ein medels stor teig ta eit par timar ute i felt, og nokolunde det same med papirarbeid og søknad.

 

Nydyrking

Interessa for nydyrking er aukande. Vi kan hjelpe til med:

  • Registreringar, som til dømes oppmåling, bonitering og vurdering av jordart(ar)
  • Planlegging av tiltak, med ulike framgangsmåtar som omgraving, terrengforming, planering og grøfting. Også kostnadsvurderingar om det er ynskjeleg.
  • Plan og søknad om løyve til nydyrking etter "Forskrift om nydyrking" § 4-7
  • Konsekvensutgreiing på tiltak over 50 dekar.

 

 

 

Kontakt: 

Trygve Torsteinsen

Tlf: 982 45 845

trygve.torsteinsen@nlr.no

 

Leif Trygve Berge

Tlf: 982 45 839

leif.trygve.berge@nlr.no

 

 

Søknadsskjema og regelverk finn du på landbruksdirektoratet sine sider:

 

Drenering: 

 

Nydyrking:

 

Meir info:Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.