Bygningsplanlegging

(Oppdatert: 14.10.2020)

Byggrådgjevarane tilbyr byggteknisk rådgjeving i landbruket. Me gjev bønder uavhengig rådgjeving og planlegg og prosjekterer både landbruksbygg og andre typar bygg. NLR er ikkje knytt opp mot sal av innandørs-mekanisering. Dei 2 rådgjevarane samarbeider i eit felles nettverk med om lag 20 bygningstekniske rådgjevarar tilsette i regionale rådgjevingseiningar i Norsk Landbruksrådgiving.

Tilbod:

 • Fyrstebesøk bygg
 • Skisse/arbeidsteikningar
 • Kostnadsoverslag
 • Vurdering av prosjekt
 • Byggesøknad
 • Byggeleiing
 • Grunnlagsdokument for anbod
 • Prosjektering og tilbodsinnhenting

 

Nye tilbod innan bygg/økonomi i 2017:

 • Oppfølging av økologiske saueprodusentar med driftsbygningar med drenerande golv.

Tilpassing til nytt regelverk

 • Fagdagar og grupperådgjevingssamlingar for produsentar med ammeku
 • Startpakke for nye bønder, med individuell rådgjeving og fellessamlingar

 

SHA-PLAN!

Plan for «Sikkerhet-Helse og Arbeidsmiljø», SHA, skal vere på plass ved prosjektering og utføring av byggearbeid i landbruket.

Det er kanskje den viktigaste planen i heile byggeprosjektet! Det handlar om å hindre tap av liv og helse i byggeperioden. Byggherren har ansvar for SHA-planen.

 

Me kan hjelpe deg med SHA-planen. Hjå oss kan du kjøpe dokumentmal som du med rettleiing

arbeider vidare med sjølv. Du kan og leige oss som SHA-koordinator til heile arbeidet, både til å utarbeide planen, og til den

utførande delen i byggetida.

 

Les meir om SHA-plan her

 

 

 

Kontakt ein av byggrådgjevarane våre:

 • Olve Flo Sunde, tlf. 48953447, e-post olve.flo.sunde@nlr.no har kontor på Sandane, Gloppen kommune
 • Hans Emil Dale, tlf. 48946130, e-post hans.emil.dale@nlr.no har kontor i Leirvik, Hyllestad kommune
 • Leif Trygve Berge, tlf. 98245839, e-post leif.trygve.berge@nlr.no har kontor på Ølve, Kvinnherad kommune

Prisar finn du HERFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.