Beitebruksplan og gjerdehald

(Oppdatert: 13.09.2019)

Beitebruksplanen skal presentere beiteareala og bruken av beitedyr. Den gir ei oversikt over historisk og framtidig bruk. Sentralt er plantesetnad, avlingsnivå og tiltak for å auke produksjonen på beite. Dette gir eit godt grunnlag for å søkje t.d. SMIL-midlar i tillegg til god forvaltning av beita.

Ein beitebruksplan kan bestå av 

 • Bruken av beitedyr – historisk og i framtida
 • Plantesetnad
 • Verdiskapning på beite. Avlingsnivå – produksjon av mjølk/kjøt på beite
 • Beitegrunnlag og beitekapasitet
 • Kulturlandskap og biologisk mangfald
 • Organisering beitelag
 • Evt. bruk av utmarksbeite
 • Utfordringar/tilretteleggingstiltak
 • Tiltak
 • Kart
  • Geografisk plassering
  • Vegetasjon/beitegrunnlag
  • Dyretettleik
  • Installasjonar i beita: Salteplassar, driftevegar osv.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.