Skjema

24.04.2017 (Oppdatert: 20.02.2018)

 

Plantevernjournal (side 1 er integrert plantevern, side 2 er registrering av sprøyting)

 

 

Skjema og informasjon om spreieareal for husdyrgjødsel finn du her:

Fylkesmannen i Hordaland