Norsk Landbruksrådgiving Vest i øyret ditt: Vestlandsbonden er ein podkast for alle landbruksinteresserte vestlendingar, fylt med faglege tema, gode råd, samtalar og reportasjar om aktuelle landbruksemne. Her er det berre å kople til headsettet og få litt fagleg input men du elles driv med ditt!