Styret

(Oppdatert: 13.07.2017)

 

Styret i NLR Vest SA, pr. 21.03.2017

 

  • Sigurd Reksnes, Eid, styreleiar
  • Helge E. Opedal, Ullensvang, nestleiar
  • Ragnhild Eidså, Vanylven, styremedlem
  • Tore Sigurd Fitjar, Fitjar, styremedlem
  • Stine Huseby, tilsette sin representant
  • Kolbjørn Taklo, vara for tilsette sin representant
  • John Elling Vereide, vararepresentant
  • Jan Gunnar Vaage, vararepresentant
  • Olav Reenskaug Fjørtot, vararepresentant