Styret

(Oppdatert: 24.05.2016)

Det nye styret i NLR Vest SA:

Frå venstre: Stine Huseby (representant for dei tilsette), nestleiar Bjarte Naterstad (tidlegare NLR Hordaland), leiar Sigurd Reksnes (tidlegare NLR Sogn og Fjordane), styremedlem Helge E. Opedal (tidlegare NFR Hardanger) og styremedlem Geir Longva (tidlegare NLR Sunnmøre).