Prisar

15.12.2016 (Oppdatert: 04.02.2021)

Alle prisar er oppgjevne utan mva. 
 
Prisar for rådgjeving, utanom bygningsplanlegging:
• Timepris: 700 kr for medlemar, 1180 kr for andre
Oppdrag vert belasta med minimum 1 time, deretter pr. halvtime. Berre aktiv rådgjevingstid vert fakturert medlemane.

 

Bygningsplanlegging:
 Timepris 880 kr for medlemar, 1470 kr for andre
• Fyrstebesøk for bygningsplanlegging: 2920 kr

 

HMS:
 3-årig HMS-avtale som inkluderer bedriftshelseteneste og HMS-besøk heime på garden: 2200 kr pr. år for medlemar, 4400 kr pr. år for andre. Tilleggsavtale kr 1100 per person

 

Økologisk landbruk:

 • NLR Økologisk førstebesøk - Gratis
 • NLR Økologisk grupperåd - Gratis
 • NLR Økoplan - Eigendel kr 250 per rådgjevingstime
 • NLR Økologisk rådgivingsavtale - Eigendel kr 250 per rådgjevingstime

 

NLR Surfôrtolken (berre for medlemar):

Pakketilbod til medlemar. Inkludert uttak av surfôrprøve, inntil 6 meter ned i tårnsiloen, frå rundballar og plansilo, fôranalyse "Grovfôr ekstra mineral standard" (næringsinnhald, mineralinnhald og gjæringskvalitet) og rapport med råd for fôrdyrkinga neste år.

 • Pakkepris, prøve 1: Kr 2210
 • Prøve nr 2, 3 osv.: Kr 1790

Vurdering og tilbakemelding til medlemar som har analyseresultat av fôret:

 • Kr 460 per fôrprøve

 

Fôrprøver utan NLR Surfôrtolken (pris for medlemar, timepris for andre)

 • Oppmøte: Kr 410
 • Uttak og innsending av fôrprøve: Kr 110 per prøve

Gardbrukar betalar sjølv analysekostnad

 

Jordprøver/bladprøver:
Uttak og innsending av jordprøver og bladprøver: 110 kr pr. prøve. (Gardbrukar betalar sjølv analysekostnad). Sats for oppmøte på garden: 300kr.

 

Gjødslingsplan:
 
Timefakturering, 700 kr pr time for medlemar, med minimumspris 1 time.

 

Rådgivingsavtalar:

NLRpluss grovfôr: Grunnpris kr 3700

NLRpluss frukt og bær: Grunnpris kr 3700

 

Funksjonstesting av åkersprøyte:
• For medlemar: 2500 kr
• Medlem i gruppe: 2200 kr
• Ikkje medlem: 4200 kr

 

Funksjonstesting av tåkesprøyte:
• For medlemar: 3250 kr
 Medlem i gruppe: 2830 kr
 Ikkje medlem: 5400 kr

 

Alle prisar er oppgjevne utan mva

Medlemspengar i 2020:

 • Grunnkontingent kr 1 200,- per år
 • Arealkontingent grovfôr kr 5,30 per dekar
 • Arealkontingent frukt og bær kr 43,00 per dekar
 • Arealkontingent grønsaker og potet kr 37,50 per dekar
 • Maksimalkontingent kr 2 200,- per kultur og år

 

Medlemsfordelar:

Omlag 40 % rabatt på tenester, omlag 30 % rabatt på kurs, kulturspesifikke rådgjevingsmeldingar på e-post, invitasjon til fagmøte, markdagar og kurs, landbruksfaglege temaskriv og medlemsblad tilsendt i posten, tilgang på fagstoff på nettsida til NLR Vest.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.