Prisar

15.12.2016 (Oppdatert: 15.12.2016)

Alle prisar er oppgjevne utan mva.
 
Prisar for rådgjeving, utanom bygningsplanlegging:
• Timepris: 615 kr for medlemar, 1025 kr for andre
Oppdrag vert belasta med minimum 1 time, deretter pr. halvtime. Berre aktiv rådgjevingstid vert fakturert medlemane.

 

Bygningsplanlegging:
 Timepris 780 kr for medlemar, 1300 kr for andre
• Fyrstebesøk for bygningsplanlegging: 2500 kr

 

HMS:
 3-årig HMS-avtale som inkluderer bedriftshelseteneste og HMS-besøk heime på garden: 2200 kr pr. år for medlemar, 4400 kr pr. år for andre.

 

Økologisk landbruk:
 Økologisk førsteråd er gratis
• Rådgjevingsavtale, 150 kr pr. rådgjevingstime i eigeninnsats

 

NLR Surfôrtolken:
Uttak av surfôrprøve med bor som går inntil 6 meter ned i siloen, analyse av næringsinnhald, mineralinnhald og gjæringskvalitet. Oversiktleg tilbakemeldingsrapport med råd for fôrdyrkinga neste år. Tilbod til medlemar: 2000 kr inkludert analysekostnad.

 

Jordprøver/bladprøver:
Uttak og innsending av jordprøver og bladprøver: 100 kr pr. prøve. (Analysekostnad kjem i tillegg)

 

Gjødslingsplan:
 
Timefakturering, med minimumspris 1 time

 

Funksjonstesting av åkersprøyte:
• For medlemar: 2300 kr
• Medlem i gruppe: 2000 kr
• Ikkje medlem: 3500 kr

Funksjonstesting av tåkesprøyte:
• For medlemar: 3000 kr
 Medlem i gruppe: 2600 kr
 Ikkje medlem: 4000 kr

Medlemspengar:

• Grunnkontingent: 1000 kr
• Arealkontingent grovfôr, korn: 5 kr pr. dekar
• Arealkontingent frukt og bær: 40 kr pr. dekar
• Arealkontingent grønsaker og potet: 35 kr pr. dekar
• Det er ein maksimalkontingent 1800 kr for kvar produksjon.

 

Medlemsfordelar:

40 % rabatt på tenester, 30 % rabatt på kurs, kulturspesifikke rådgjevingsmeldingar på e-post, invitasjon til fagmøte, markdagar og kurs, landbruksfaglege temaskriv og medlemsblad tilsendt i posten, tilgang på fagstoff på nettsida til NLR Vest.