Personvern

16.05.2018 (Oppdatert: 16.05.2018)

Håndtering av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne håndtere henvendelsen din. 

For at vi skal danne oss et bilde av hva du er interessert i, bruker vi opplysningene du gir oss. Du kan når som helst be om å få slettet personopplysninger, samt trekke tilbake ditt samtykke til videre behandling av dine personopplysninger til formål beskrevet over.

 

Du har rett til å begjære innsyn i, korrigering eller begrensning av, samt rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Du har også en rett til dataportabilitet, samt at vår  behandling av dine personopplysninger kan innklages til datatilsynet.