Kontakt oss

(Oppdatert: 26.06.2017)

Her er ei oversikt over rådgjevarar sortert etter fagområde:

 

Rådgjevarar jordbruk

Dag-Arne Eide

Fagleiar jordbruk

Grovfôrdyrking

Tlf: 958 12 790

Epost:

dag-arne.eide@nlr.no

Kontor: Sandane

 Marit Henjum Halsnes

Rådgjevar jordbruk

Grovfôrdyrking, sau

Tlf: 415 11 774

Epost: marit.henjum.halsnes@nlr.no

Kontor: Leikanger

 

Torleif Bakke Haavik

Rådgjevar jordbruk

Grovfôrdyrking

Tlf: 982 45 833

Epost: torleif.bakke.haavik@nlr.no

Kontor: Rosendal

 

Helena Elvatun

Rådgjevar jordbruk

Grovfôrdyrking

Tlf: 982 45 836

Epost: helena.elvatun@nlr.no

Kontor: Rosendal

 

Sigmund Larsen

Rådgjevar jordbruk

Økologisk landbruk, landbruksforvaltning

Tlf: 952 23 529

Epost:

sigmund.larsen@nlr.no

Kontor: Heimekontor i Eid

Astrid Sandvik

Rådgjevar jordbruk

Sau, kulturlandskap

Tlf: 901 34 097

Epost: astrid.sandvik@nlr.no    

Kontor: Brekke

 

Bart van Gool

Rådgjevar jordbruk

Grovfôrøkonomi, klimarådgjeving

Tlf: 982 45 837

Epost:

bart.van.gool@nlr.no

Kontor: Rosendal

Lise Austrheim

Rådgjevar jordbruk

Grovfôrdyrking, Surfôrtolken

Tlf: 982 45 831

Epost: lise.austrheim@nlr.no

Kontor: Fana

Olav Martin Synnes

Rådgjevar jordbruk

Grovfôrdyrking

Tlf: 995 73 688

Epost: olav.martin.synnes@nlr.no

Kontor: Ålesund

Magnus Skjerdal

Rådgjevar jordbruk

Grovfôrdyrking, geit

Tlf: 909 67 096

Epost: magnus.skjerdal@nlr.no

Kontor: Ørsta

Mari Aker

Rådgjevar jordbruk

Grovfôrdyrking

Tlf: 982 45 840

Epost:

mari.aker@nlr.no

Kontor: Voss

 

Gunnlaug Røthe

Rådgjevar jordbruk

Grovfôrdyrking, kulturlandskap, øko, grønsaker

Tlf: 982 45 835

Epost: gunnlaug.rothe@nlr.no

Kontor: Voss

Jorunn Ringheim Hernes

Rådgjevar jordbruk

Grovfôrdyrking, urter

Tlf: 982 45 834

Epost: jorunn.ringheim.hernes@nlr.no

Kontor: Voss

 

Kristian Gjengedal

Innleigd rådgjevar

Jordprøvar, gjødslingsplanlegging

Tlf: 908 74 189

Epost: kristian.gjengedal@nlr.no

Kontor: Sandane

Trygve Torsteinsen

Innleigd rådgjevar

Grøfteplanlegging

Tlf: 982 45 845

Epost: rtorstei@broadpark.no

Kontor: Fana

 

 

Rådgjevarar hagebruk

Irén Lunde Knutsen

Fagleiar hagebruk

Frukt

Tlf: 944 98 112

Epost:

iren.lunde.knutsen@nlr.no

Kontor: Lofthus

Endre Bjotveit

Rådgjevar hagebruk

Frukt, kjernefrukt

Tlf: 414 52 940

Epost:

endre.bjotveit@nlr.no

Kontor: Lofthus                  

 

Jan Ove Nes

Rådgjevar hagebruk

Frukt, steinfrukt (permisjon i 2017)

Tlf: 913 18 679

Epost:

jan.ove.nes@nlr.no

Kontor: Lofthus

Kristin Kvamm-Lichtenfeld

Rådgjevar hagebruk

Frukt

Tlf: 451 04 254

Epost:

kristin@nlr.no

Kontor: Lofthus

 
Henrik Tellevik

Rådgjevar hagebruk

Bær, juletre

Tlf: 982 45 832

Epost:

henrik.tellevik@nlr.no

Kontor: Askøy

Rune Vereide

Rådgjevar hagebruk

Frukt, bær

Tlf: 901 69 501

Epost:

rune.vereide@nlr.no    

Kontor: Sandane                

 

Marianne Bøthun

Rådgjevar hagebruk

Kjernefrukt, plomme, økologisk

Tlf: 952 90 740

Epost:

marianne.bothun@nlr.no

Kontor: Leikanger

Stine Huseby

Rådgjevar hagebruk

Bær, morell

Tlf: 480 40 498

Epost:

stine.huseby@nlr.no

Kontor: Leikanger

Aleksander Skjerping Mo

Rådgjevar hagebruk

Potet, grønsaker

Tlf: 476 16 202

Epost:

aleksander.skjerping.mo@nlr.no

Kontor: Lærdal

     

 

 Rådgjevarar HMS/økonomi/bygg

Ester Helland

Fagleiar økonomi

Næringsutvikling, strategi

Tlf: 982 45 842

Epost: ester.helland@nlr.no

Kontor: Rosendal

Leif Trygve Berge

Rådgjevar økonomi

Driftsplan, mekanisering, økologisk

Tlf: 982 45 839

Epost: leif.trygve.berge@nlr.no

Kontor: Ølve

 

Arve Arstein

Rådgjevar økonomi

Driftsplan, strategi, grovfôrdyrking

Tlf: 994 70 161

Epost: arve.arstein@nlr.no

Kontor: Fjaler

 

Edvin-A Hugvik

Rådgjevar bygg

Bygningsplanlegging, funksjonstesting

Tlf: 412 95 868

Epost: edvin.hugvik@nlr.no

Kontor: Sandane

 
 

Hans Emil Dale

Rådgjevar bygg

Bygningsplanlegging

Tlf: 489 46 130

Epost: hans.emil.dale@nlr.no

Kontor: Selbu

 

Kolbjørn Taklo

Seniorrådgjevar HMS

HMS, Inn på tunet, KSL

Tlf: 913 96 560

Epost: kolbjorn.taklo@nlr.no

Kontor: Sandane

 

Charlotte Joys

Rådgjevar HMS

HMS, KSL, varme arbeid

Tlf: 411 24 222

Epost: charlotte.joys@nlr.no

Kontor: Fana

 

Trude Iren Saure

Rådgjevar HMS

HMS (Permisjon til 01.08.17)

Tlf: 975 28 775

Epost: trude.iren.saure@nlr.no

Kontor: Ørsta

Hovudkontoret vårt er i Sandane:

Postadresse: Postboks 197, 6822 Sandane
Besøksadresse: Krånavegen 5, 6823 Sandane

Sentralbord: 98245838
E-post: vest@nlr.no

Fakturaadresse: faktura.vest@nlr.no

Dei andre kontora finn du HER

 

Administrasjonstilsette:

Liv Lyngstad

Dagleg leiar

Tlf: 982 45 830

Epost:

liv.lyngstad@nlr.no

Kontor: Øystese

 

 

Åse Leirgulen

Assisterande dagleg leiar

Tlf: 909 67 726

Epost:

ase.leirgulen@nlr.no

Kontor: Sandane

 

Anne Lamberg Opsahl

Nettsider, medlemsskriv

Tlf: 982 45 844

Epost:

anne.lamberg.opsahl@nlr.no

Kontor: Rosendal

 

Ingrid Fridtun

Faktura, medlemsregister

Tlf: 918 66 727

Epost:

ingrid.fridtun@nlr.no

Kontor: Leikanger