Utesesongen er i gang i dei tidlegaste områda på Vestlandet. God planlegging og god gjennomføring er godt for sluttresultatet når året er omme. NLR Vest tilbyr deg rådgjeving heime på garden. Du brukar oss til det du ynskjer og kor mykje du ynskjer i løpet av sesongen.

Døme på område vi kan hjelpe deg:

  • Markvandring om våren. Vurdering framfor gjødsling. Overvintring. Plantevern.
  • Aktuelt med isåing?
  • Val av såfrø. Aktuelt å gå frå 2 til 3 slåttar?
  • Gardsbesøk rett før slått.
  • Vurdering av plantevern i attlegg
  • Gardsbesøk haust. Kva skal fornyast? Behov for ugrasbekjemping?
  • Hjelp til avlingsregistrering

Bestill på nettsida eller ring rådgjevaren din.

Bestill NLRpluss Grovfôr her

Du finn din lokale grovfôrrådgjevar her