Katrine Østraat

Som rådgiver i Nordhordland gleder jeg med til å reise rundt og bli kjent med dere bønder i området.

Mange steder på Vestlandet er det stort behov for å kalke, og det er flere typer kalk å velge mellom. Hva som passer best hos deg er avhengig av varetilgang, maskinpark og tid.

I bulk er det hovedsakelig tre typer kalk som er tilgjengelig. Det er grovdolomitt (med magnesium), grovkalk (uten magnesium) og skjellsand. Skjellsand blir levert av Roslagen Chartering AS og formidlet via NLR Vest eller bestilt direkte hos Roslagen Chartering AS.

I indre strøk er det enkleste og billigste alternativet ofte ferdig spredd kalk som Franzefoss tilbyr via t.d. Felleskjøpet. Helt ute ved kysten er skjellsand gjerne det rimeligste alternativet om du har tilgang på fornuftig utstyr for å få det ut. Et annet godt alternativ ute ved kysten er grovkalk eller grovdolomitt i bulk, levert til kai med båt. Her vil det også komme til transportkostnader. Den dyreste kalken er granulert dolomitt i sekk. Til gjengjeld er den lett å håndtere, og er svært aktuell på mindre areal som ellers er vanskelig å kalke.

Som sekkevare finner du blant annet åtekalk/åtemiddel, grovdolomitt, granulert dolomitt, Visnes granulert kalk og brent kalk. Kalkvirkningen er i stigende rekkefølge, med lavest virkning av åtekalken, og mest virksom kalk i brent kalk.

Når du handler kalk, bør du også tenke på kalkverdien, som betyr hvor mye av kalken som virker (mengde CaO) etter 1 år og 5 år. Et eksempel er grovdolomitt med kalkverdi 35/48. Det betyr at etter 1 år er det 35 % av tilført kalk som har virket, og etter 5 år er det 48 % som har virket. Etter 5 år der det ikke virksom kalk igjen. Om enga trenger 50 kg pr daa virksom kalk pr. år, må du tilføre 104 kg grovdolomitt i gjennomsnitt pr. år pr. daa. Skal du heve pH i jorda, er det behov for betydelig mer.

Du bør også tenke på kalkvirkning i forhold til pris når du velger kalk. Et eksempel på dette er granulert dolomitt i forhold til brent kalk. Selv om granulert kalk er rimeligere pr. kg vare, har granulert kalk omtrent halvparten av virkningen til brent kalk. Du bør likevel være forsiktig med brent kalk på overflate av eng, fordi graset kan svi seg om du bruker for mye. Dessuten vil brent kalk støve under spredning.

Under ser du ulike regneeksempel på prisen for kalk ferdig ute på enga med mengder for vedlikeholdskalking. Nødvendige mengder er ulik for ulike jordtyper.

Tabell 1: Regneeksempel pris ferdig spredd kalk ved årlig vedlikeholdskalking. Den tar ikke hensyn til tidsbruk ved spredning av kalken. Prisene er ikke nøyaktige, men veiledende.

Kalktype

Pris

pr kg (kr)

Transport

pr kg (kr)

Kalkverdi

pris

pr daa

50 kg CaO

Pris

spredd

pr. daa

ferdig

spredd

pr. daa

Skjellsand (lav fraktsats)

0,206

0,075

30/34

41,32

25

67

Skjellsand (høy fraktsats)

0,206

0,157

30/34

53,38

25

78

Grovkalk på kai

(frakt fra kai 15 km)

(min 500 tonn pr lossing)

0,5

0,077

35/47

61,38

25

86

Grovdolomitt på kai

(frakt fra kai 15 km)

(min. 200 tonn pr lossing)

0,8

0,077

35/48

91,35

25

116

Grovdolomitt ferdig spredd

0,9

0

35/48

93,75

0

94

Grovdolomitt sekk

1,5

0,512

35/48

209,58

25

235

Granulert kalk sekk

1,9

0,512

53/53

227,55

25

253

Granulert dolomitt sekk

2,4

0,512

56/56

260,00

25

285

Brent kalk sekk

3

0,512

95/95

184,84

25

210