Utvikling i graset

Me tar ut prøver i ulike deler av distriktet vårt i timotei- og raigrasdominerande eng. Desse analysane er nyttige med tanke på vurdering av slåttetidspunkt og graskvalitet.

Kalenderen bør ikkje vera det føretrekte måleinstrumentet for å finna rett slåttetidspunkt. Ver og vekst påverkar graset si utvikling. Me i NLR Vest tar derfor ut prognoseprøver til 1. slått frå ulike stader i regionen vår, for å fylje med på utviklinga.

I tabellen under, kan de sjå svar frå analysane. Desse blir lagt inn fortløpande. Er du i tvil når ein skal starta slåtten? Ta kontakt med din grovfôrrådgjevar.

Sunnmøre

StadDatoFEm
/kg ts
Råprot.
% av ts
PBV
g/kg ts
AAT
g/kg ts
PBV
g/FEm
fordøy.
% av ts
NDF

% av ts

Aske

% av ts

P

% av ts

Mg

% av ts

Ca

% av ts

K
% av ts
S
% av ts
Vassl.
karboh.

% av ts

Uford.

NDF % av ts

Uford.

NDF g/kg NDF

K/N-

forhold

Giske, Vigra27.05.221,00020,954905478,054,46,40,320,130,332,90,2810,84,89900,88
Giske, Vigra08.06.220,91912,2-2183-2374,658,34,90,260,100,212,30,2018,29,451621,20
Skodje, Stette27.05.221,04223,070936779,851,26,20,310,160,332,40,3113,44,81940,66
Skodje, Stette08.06.220,89812,6-1582-1673,058,25,00,240,110,262,10,2016,69,301601,03
Ørsta30.05.221,06126,3100949481,144,97,70,400,160,243,50,3417,26,581460,83

Hornindal

03.05.221,04027,777937380,349,37,00,320,120,22

3,0

0,3014,95,781170,79

Vestland nord (tidl. Sogn og Fjordane)

StadDatoFEm
/kg ts
Råprot.
% av ts
PBV
g/kg ts
AAT
g/kg ts
PBV
g/FEm
fordøy.
% av ts
NDF

% av ts

Aske

% av ts

P

% av ts

Mg

% av ts

Ca

% av ts

K
% av ts
S
% av ts
Vassl.
karboh.

% av ts

Uford.

NDF % av ts

Uford.

NDF g/kg NDF

K/N-

forhold

Vik i Sogn

27.05.22

1,027

20,649914781,648,58,20,370,160,343,70,3013,255,181071,11
Gloppen, Sandane (70 m.o.h)29.05.220,95418,435863776,155,96,80,300,130,322,80,2612,47,131270,96
Gloppen, Sandane (70 m.o.h)

15.06.22

0,85011,6-1979-2369,664,44,50,240,130,32

1,9

0,2114,412,1188

1,00

Stryn, Oldedalen (35 m.o.h)29.05.220,98420,653895476,953,46,40,300,120,282,60,2914,06,561230,78
Stryn, Kyrkjeeide (10 m.o.h)29.05.220,97521,360886276,554,66,90,340,130,312,80,2911,36,841250,83
Fjaler, Straumsnes, Vestlandsblanding30.05.221,02316,812901281,247,86,30,270,120,262,60,2525,07,461560,98
Sunnfjord, Bruland, 4-5års-eng31.05.221,04217,618921781,947,56,10,270,12

0,26

2,30,2624,66,251320,83
Gulen, Brekke, 1. års Vestland31.05.220,99718,329893078,751,76,30,280,140,292,50,2818,07,371430,86
Luster, Gaupne03.06.220,9719,140874176,455,16,20,280,140,242,70,2812,06,761230,87
Lærdal04.06.220,82313,52

77

268,865,17,00,310,080,263,50,216,811,231731,61

Vestland sør (tidl. Hordaland)

StadDatoFEm
/kg ts
Råprot.
% av ts
PBV
g/kg ts
AAT
g/kg ts
PBV
g/FEm
fordøy.
% av ts
NDF

% av ts

Aske

% av ts

P

% av ts

Mg

% av ts

Ca

% av ts

K
% av ts
S
% av ts
Vassl.
karboh.

% av ts

Uford.

NDF % av ts

Uford.

NDF g/kg NDF

K/N-

forhold

Kvinnherad, Berge, Ølve (1.års eng)29.05.220,97215,448747952,77,20,330,140,363,30,2315,116,901311,34
Kvinnherad, Berge, Ølve (1.års eng)05.06.220,89713,7-482-473,558,66,20,270,130,352,80,2213,69,081551,27
Voss, Tjukkebygda29.05.221,02718,428912780,049,65,40,300,130,262,40,2622,27,231460,83
Voss, Granvin30.05.220,93619,245854873,850,96,00,350,110,212,90,3519,38,621690,93
Voss, Granvin05.06.220,92616,722842374,255,96,00,300,130,213,20,2614,89,591711,2
Kvinnherad, Omvikdalen30.05.221,01413,0-2389-2380,253,54,10,250,100,241,60,2024,26,861280,76
Kvinnherad, Ljostveit, Ølve05.06.220,92813,1-1484-157555,95,00,240,150,391,70,2420,99,141640,81
Prognoseprove Oldedalen
29/5. 2. års eng Oldedalen, Stryn. 35 m.o.h. Ingen synlege aks på timotei. MSC: 2,78. MSC, “Mean Stage by Count”. Dette er eit tal som blir utrekna på grunnlag av registrering av utviklinga i enga. Vi tel leddknutar på timotei, samt registrerer om ein kjenner eller ser akset. Eit tal godt nede på 2-talet indikerer at det er nokre dagar eller meir fram til slått. Er talet rundt 3 eller over er vi nær aktuelt slåttetidspunkt for timotei.
DSC 1050
Prøven vart tatt ut 29. mai, i Ølve av 1. års eng. Forventa byrjande skyting av timotei er rett etter pinse.
IMG 3507
På Sunnmøre vart det teke grasprøver 27. mai, på Vigra (ytre strok) og Stette (midtre strok). Vigra er 15 m o h, Stette 75 m o h. Me talde leddknutar og rekna ut at FEm skulle vere 0,94 og 0,96 FEm/kg ts. Resultatet frå lab syner litt høgare verdiar, 1,00 og 1,04.
20220527 130035
Dette er arealet til Frode Voll i Vik, arealet over huset hans som me tok ut prøve til analyse på Særheim. Svært fin tett timotei eng, med lite ugras. Litt sterk N-gjødsling og legde, mørkegrøn farge. Prøven var teken ut fredag 27.05.2022 og hadde MSC på 2,19 det vil seie at enga nærmar seg stengelstrekking.