Fôret i år har blitt hausta på veldig mange tidspunkt, og gjennomsnittstal i år vil gje liten nytte for den enkelte gard. Skal du justere gjødslinga før neste sesong og/eller lage ein fôrplan, så er det næringsinnhaldet og kvaliteten i ditt surfôr du må ta utgangspunkt i.

For å vite mengda fôr på lager er vekt på rundballane viktig. Nokre av rådgjevarane har med vekt i bilen og kan hjelpe til med å vege rundballar. Meld frå om du ynskjer veging, så set vi av litt ekstra tid til dette

NLR Vest kan ta ut surfôrprøver; ta kontakt med ein av jordbruksrådgjevarane.

Prisar:

  • Oppmøte kr 350
  • Pris per prøve (uttak, innsending, porto) kr 115
  • NLR Surfôrtolken (alt inkludert): kr 2275/1845 (frå prøve nr. 2)
  • NLR Surfôrtolken (berre tolking): kr 515

Bestill fôrprøver og/eller NLR Surfôrtolken her

I oktober arrangerer NLR Vest fagmøte omkring årets fôrkvalitet. Møtet blir på Teams, dato kjem seinare.

LA Hygienisk analyse av grovforet