DatoKommune, stadTema
31.05.2021, kl. 11.00Høyanger.
Anne Hjetland
Eng og attlegg
31.05.2021, kl. 12.00Alver,
Fonnes, Jan Magne Keilegavlen
Før slått, HMS, Markløftet.
31.05.2021, kl. 15.30Alver,
Frekhaug, Magnar Askeland
Før slått, HMS, Markløftet.
01.06.2021, kl. 10.00Askvoll.
Karl-Andre Gjelsvik og Harald Ålen
Raisvingel, rug-/raigrasbeite, attlegg
01.06.2021, kl. 14.00Fjaler.
Hellevik/Holt. Bjørge Ulvik
Attlegg m/dekkvekst,
Vestl.bl., hjort, drenering m.m.
01.06.2021, kl. 19.30Osterøy.
Hartveit og Frank Skjerping
Demo av Bugnot steinknuserfres
+ tema før slåtten
01.06.2021, kl. 20.00Voss.
Jordbruksskulen og Leif Lirhus
Demofelt med grasartar m.m.
02.06.2021, kl. 10.00Stad.
Leivdal Samdrift, Nordfjordeid
Eng. Attlegg. Markløftet
02.06.2021, kl. 10.00Sunnfjord.
Naustdal. Horstad, Steffen Veien
Attlegg, korn +
eittårig raigras og kveke, m.m.
02.06.2021, kl. 12.00Masfjorden.
Masfjordnes. Erik Kvinge
Demonstrasjon av
slåtteutstyr v/ Lauvrud Maskin
02.06.2021, kl. 13.00Stad.
Ole Kristian Aasen, Nordfjordeid
Eng. Attlegg. Markløftet
02.06.2021, kl. 14.00Sunnfjord.
Bygstad, Ole Magnus Mo
Raigras og korn,
eng, attlegg, ugras, ensilering
02.06.2021, kl. 18.00Lærdal.
Jens Reidar Ljøsne
Gras
02.06.2021, kl. 19.30Kvam.
Tørvikbygd Samdr., Lars Småbrekke
Før slåtten,
eng/attlegg/gras/ugras/ensilering/
demo slåtteutstyr v/Lauvrud Maskin
03.06.2021, kl. 10.00Gulen.
Eivindvik. Rolf-Daniel Midtun
Før slåtten,
eng/attlegg/gras/ugras/ensilering
03.06.2021, kl. 14.00Høyanger.
Bjordal. Per Johan Brekke
Før slåtten,
eng/attlegg/gras/ugras/ensilering
03.06.2021, kl. 20.00Voss.
Gjermund seim og Hans Skeie.
Frammøte Bulken skule
Gras
03.06.2021. kl. 19.30Bergen.
Kalandseidet, Bodhild Fjelltveit
Før slåtten,
eng/attlegg/gras/ugras/ensilering
04.06.2021, kl. 10.00Stryn.
Ole Andre Kvame, Oldedalen
Eng. Attlegg. Markløftet
04.06.2021, kl. 11.00Solund.
Hans I. Steinsund
Før slåtten,
eng/attlegg/gras/ugras/ensilering
04.06.2021, kl. 13.00Stryn.
Kirkeeide Samdrift, Stryn
Eng. Attlegg. Markløftet
04.06.2021, kl.12.00Luster.
Hermund Prestegård
Eng. Attlegg. Markløftet
07.06.2021, kl. 10.00Sunnfjord.
Viksdalen. Ivar Strand
Før slåtten,
eng/attlegg/gras/ugras/ensilering
07.06.2021, kl. 10.30Sogndal.
Fjærland v/Hege Våtevik
Eng. Attlegg. Markløftet
07.06.2021, kl. 13.00Volda.
Hornindal. Vidar Gausemel
Eng. Attlegg. Markløftet. Isåing
07.06.2021, kl. 14.00Sunnfjord.
Eikås. Eikås Samdrift
Før slåtten,
eng/attlegg/gras/ugras/ensilering
09.06.2021, kl. 11.00Sogndal.
Dragsvik v/Ole Tjugum
Eng. Attlegg. Markløftet
22.06.2021Alver, Kåre HoleSivproblematikk i eng og beite
22.06.2021Alver, område LindåsSivproblematikk i eng og beite