Felde

Grovfôrrådgiving på utbyggingsbruk

Har du byggeplanar, driv du med utbygging eller har du nettopp bygd ut? Då har vi eit kjempegodt rådgjevingstilbod til deg!
NLR Vest SA
I Sandal

Ynskjer du tettare oppfølging gjennom sesongen?

Mange bønder treng meir grovfôr. Det er økonomisk fornuftig å nytte eigne ressursar best mogeleg, og såleis få mest mogeleg ut av eige grovfôrareal. NLR Vest kan hjelpe deg med å nå måla dine!
NLR Vest SA
Beite med lyssiv Haugsmyr Lindas 2

Nettbasert kurs i samarbeid med Agrilogg

NLR Vest har utarbeidd eit kort kurs i ugras og ugrasbekjemping. Kurset tek føre seg seks ulike ugrasartar: Høymole, hundekjeks, lyssiv, krypsoleie, linbendel og vassarve.
NLR Vest SA
20200609 200458

NLR Vest kan hjelpe deg med grovfôr!

NLR Vest tilbyr ulike rådgjevingspakkar. Vi tilbyr NLRpluss Grovfôr, NLR Surfôrtolken, NLR Grovfôrøkonomi og NLR Klimaråd. Sjå vidare her, og meld deg på!
NLR Vest SA
Logo pokast liten hero

Norsk Landbruksrådgiving Vest i øyret ditt

Vestlandsbonden er ein podkast for alle landbruksinteresserte vestlendingar, fylt med faglege tema, gode råd, samtalar og reportasjar om aktuelle landbruksemne.
NLR Vest SA
1 ... 5 6 7