Skisse Olav Myrhol

Tyroler og sau på Indrehus

Olav er godt fornøgd med ammekurasen dei har valt. Dyra har godt lynne, kalvingane er lette, dei er gode mordyr, dei mjølkar godt, og dei utnyttar grovfôret godt.
NLR Vest SA
20201026 141125 1

Beste praksis sau

Vi inviterer til erfaringsutveksling mellom sauebønder. Her kan du sjå opptak av møta.
NLR Vest SA
Endre skjeringsdemo i fruktfelt

Rådgjeving på film

Markvandringar og demonstrasjonar er ein viktig del av verksemda til NLR. Det er ikkje alt det er like lett å lesa seg til, og viktige arbeidsoppgåver som skjering er viktige å få vist i praksis, særleg for dyrkarar som er ferske i faget.
NLR Vest SA
Kalvebinge

Ombygging kalvings-/sjukebinge

Frå 01.01.2024 trer det i kraft eit nytt krav som tilseier at alle fjøs til storfe skal ha kalve-/sjukebinge.
NLR Vest SA
Mineralgj spreier

Se på surfôranalysene før du gjødsler

Før du skal i gang med årets vårgjødsling bør du ta fram surfôrprøven fra førsteslått i fjor og gjødslingsplanen fra i fjor og se hva du kan lære av det.
NLR Vest SA
20201023 153531

Klimasmarte driftsbygningar i Landbruket

Ny podkast ute no! Korleis kan vi redusere klimagassutslepp frå ein driftsbygning, både ved bygging og i levetida til bygget?
NLR Vest SA
Nettside herobilde

«Det kan gleppe for dei gløgge og»

Eg har trøysta meg mange gonger med dette ordtaket av Ivar Aasen når planar går i vasken, eller arbeid eg skal ha gjort ikkje går heilt slik eg har tenkt.
NLR Vest SA
Jordprover DAE

Gjødslingsplanen er viktig!

Som kjent er gjødselprisane heilt ute av kontroll, i alle fall om vi samanliknar med tidlegare. I denne situasjonen er det endå viktigare enn før å kunne bruke rett type gjødsel i rett mengde i høve til ønskt avlingsnivå, fôrbehov og fôrkvalitet.
NLR Vest SA
1 2 3 4 5 ... 7