Grofting2

Voss herad går føre i klimaarbeidet!

Voss er eit tungt jordbruksdistrikt og vossabøndene må til liks med resten av samfunnet gjere gode val i forhold til klima.
NLR Vest SA
IMG 1235

Gjekk du glipp av biedagen?

Torsdag 5. mai 2022 inviterte Hordaland Birøkterlag til fagdag om pollineringsbirøkt på Lofthus.
NLR Vest SA
Bygg gruppe

Vedlikehald av bygningar

Synest du det er vanskeleg å planlegge vedlikehald av bygningane på garden? No er det hjelp å få!
NLR Vest SA
Beiting Lena A

Målretta beiting for betre jord- og økosystemhelse

Prosjektet Målretta beiting for betre jord- og økosystemhelse er eit samarbeid mellom Regenerativt Norge (RN) og fem regionar i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) er prosjekteigar og leiar. Fem gardar i ulike klimasoner og økoregionar er til nå med i prosjektet.
NLR Vest SA
2

Dette er NLR Vest!

Vår dyktige HMS-rådgjevar, podkast-redaktør og kjekke medarbeidar Trude Iren Saure har laga ein morosam og informativ film som viser kven vi er og kva vi kan hjelpe deg med.
NLR Vest SA
1 2 3 4 ... 7