Arsmote til nettsider mars 2021

Årsmøte i NLR Vest – attval på styreleiar Sigurd Reksnes

Årsmøtet i NLR Vest vart gjennomført digitalt 12. mars. Årsmøtet er sett saman av utsendingar frå kvar av dei 11 krins (26 stk) og styret. Tal utsendingar frå kvar krins vert fastsett etter medlemstalet i krinsen ved sist årsskifte.
NLR Vest SA
Beite med lyssiv Haugsmyr Lindas 2

Nettbasert kurs i samarbeid med Agrilogg

NLR Vest har utarbeidd eit kort kurs i ugras og ugrasbekjemping. Kurset tek føre seg seks ulike ugrasartar: Høymole, hundekjeks, lyssiv, krypsoleie, linbendel og vassarve.
NLR Vest SA
20200609 200458

NLR Vest kan hjelpe deg med grovfôr!

NLR Vest tilbyr ulike rådgjevingspakkar. Vi tilbyr NLRpluss Grovfôr, NLR Surfôrtolken, NLR Grovfôrøkonomi og NLR Klimaråd. Sjå vidare her, og meld deg på!
NLR Vest SA
Logo pokast liten hero

Norsk Landbruksrådgiving Vest i øyret ditt

Vestlandsbonden er ein podkast for alle landbruksinteresserte vestlendingar, fylt med faglege tema, gode råd, samtalar og reportasjar om aktuelle landbruksemne.
NLR Vest SA
1 2