NLR Vest Byrkjelo Felde Samdrift 3270

Ledig stilling – rådgjevar grovfôr

Grunna god tilgang på oppdrag og behov for å rekruttere nye rådgjevarar, søkjer NLR Vest etter rådgjevar i 100 % stilling innan fagområdet grovfôrdyrking så snart som mogleg.
20191002 163901

Beste klimapraksis sau

Ein liten limerick frå flokken bak prosjektet "Beste klimapraksis sau".
NLR Vest SA
Gjodselsekker FK og NF

Kjøpe gjødsel for neste sesong no?

I starten av juni auka gjødselprisane. Årsaka er auke i prisane på verdsmarknaden. Bør ein kjøpe inn gjødsel for neste sesong no?
NLR Vest SA
Hms landbruk 36

Å møte veggen 3 ganger? Går det an, då?

Livet var like trist som ein countrysang. Det tok meg over eit år å komme meg på beina att. Eit år med angst, tårer, sinne, frustrasjon, og opp- og nedturar.
NLR Vest SA
3

Gå i fella

I år vil NIBIO og NLR sjekke ut alternative metodar for å bekjempe kirsebærfluga. I to felt i Hardanger har me hengt opp 10 fellesett beståande av ei kontrollfelle, samt to feller med to ulike luktestoff festa til fella i underkant.
NLR Vest SA
Bilde bygg

Byggeplanar i 2022? – start no!

Mange ynskjer å bygge: Det er stor rift om midlane som Innovasjon Norge har til å støtte bønder som ynskjer å bygge fjøsar. Har du planar om å søkje om støtte til byggeprosjektet ditt i 2022 er det på tide å starte å planlegge.
NLR Vest SA
20210531 123239

Fokus på jord

I haust planlegg vi ei rekke med markdagar med tema jord. På desse markdagane blir det ei kort innleiing om jord og jordhelse, og om korleis ein sjølv kan undersøkje jorda si. Mesteparten av tida blir brukt til å grave i jorda og observere.
NLR Vest SA
Verknadstabell attlegg NLR Vest juni 2021

Verknadstabellar for ugrasmiddel i grasmark

NLR Vest har tidlegare avvikla to webinar med mekanisk og kjemisk bekjemping av ugras som tema. Her blei det valt ut nokre få aktuelle ugras. Verknadstabellen syner alle aktuelle kjemiske middel som kan brukast til eng og beite (ikkje attlegg). Det er teke med dei vanlegaste ugrasa.
NLR Vest SA
Markvandring Bulken 030621 Veka 3
Medlem

Resultat frå grasprøver før 1. slått 2021

I slutten av mai/ byringa av juni har NLR Vest teke ut grasprøver i enga. Fôret er enno energirikt, men prøvene viser høgt innhald av fiber. Det varme véret gjer at utviklinga går raskt.
NLR Vest SA
Lokalmatringen

Ny medlemsfordel i NLR Vest

NLR Vest har nyleg inngått ein avtale med Lokalmatringen AS som gir medlemar i NLR Vest gratis medlemskap i Lokalmatringen.
NLR Vest SA
1 2 3