Maskinførerkurs

Vi tilbyr kurs for deg som har minilaster eller annen masseforflytningsmaskin over 20,4 hk eller 15 kW, i samarbeid med SSGR som er ansvarlig for å holde kursene.

Da mange syns det er utfordrende å få gjennomført denne typen kurs innimellom fjøsstell eller i kombinasjon med annen dagjobb utenom gården, prøver vi en løsning med fjernundervisning på kveldstid. Slik kan du følge store deler av kurset hjemmefra. I tillegg kommer en praksisdel som kan foregå på dagtid ute på gården til en av deltakerne. Tid for dette avtales under teoridelen av kurset.

Teoridelen går over seks kvelder. Kurset består av modul 1.1 HMS og modul 2.1 masseforflytningsmaskiner. I tillegg kommer 3.1 praksis.

Kursopplegg

Opplæring med fokus på sikkerhet og riktige holdninger til bruk av masseforflytningsmaskiner.

  • Modul 1 Sikkerhet, ansvar og kontroll
  • Modul 2.1 Masseforflytningsmaskinen
  • Modul 3.1 Praktisk gjennomføring

Målsetting

Hensikten med kurset er å gi fremtidige maskinførere en grundig teoretisk innføring i bruk av anleggsmaskin.

Teorikurset dekker teori i alle klasser fra M1 til M6.

Kursinnhold

I kurset gjennomgår vi:

  • Grunnleggende HMS
  • Krav til maskinfører
  • Maskintyper, bruksområder og betjening
  • Konstruksjon og virkemåte
  • Geoteknikk og stabilitet
  • Sikkerhet og ulykker, årsaker og konsekvens
  • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser

Kurset dekker modulene 1.1, 2.1 og 3.1

Varighet: 40 timer teori og praktisk innføring.

Etter kurset

Når teori er bestått, skal det foretas en praktisk innføring (modul 3.1) med Hesselberg og praktisk trening (modul 4.2) som kan gjennomføres hos Hesselberg eller med fadder i egen bedrift.

Tidspunkt for praksisdelen avtales på teoridelen.

Kompetansebevis utstedes når teori og praktisk kjøring har resultat bestått.

Kurset arrangeres dersom det er nok påmeldte. Det er bindende påmelding.

Pris

Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving: kr 7 500,-.

Ikke-medlemmer: kr. 8 500,-.

Kostnader til oppkjøring kommer i tillegg.

Ansvarlig for kurset

Hesselberg ved Willy Johansen er kursholder og ansvarlig for kurset.