I jordbruksavtalen for 2022 ble satsene for systematisk grøfting, profilering og omgraving økt fra 2.000 til 2.500 kr pr. da. Satsen for usystematisk grøfting, avskjæringsgrøfter og kanaler ble økt fra 30 kr til 38 kr pr. m. Ellers gjelder de samme forutsetninger som tidligere.

Har du fått innvilget grøftetilskudd før 1. juli 2022 kan du søke om tilskudd etter nye satser. Forutsetningen er at arbeidet ikke er startet. Du må gå inn i Altinn og trekke den gamle søknaden og legge inn søknaden på nytt. Kommunen inndrar da tidligere innvilget tilskudd og gjør nytt vedtak. Det kan også bli innvilget ny arbeidsfrist.

Dersom du plages med å finne frem i Altinn tar du kontakt med kommunen.

Stop
Foto Ingvild Melkersen
Har du fått innvilget grøftetilskudd før 1. juli 2022 kan du søke om tilskudd etter nye satser. Forutsetningen er at arbeidet ikke er startet. Foto: Ingvild Melkersen