Mobiliseringsmøtene fokuserer særlig på ombygging og nybygging av fjøs på melkebruk, men vi kommer også inn på arealgrunnlag, jordleie, økonomisk og tekniske aspekter ved driftsendringer og gårdbrukerens erfaringer.

Fra 19. til 23. september arrangeres mobiliseringsmøter i Kåfjord, Nordkjosbotn, Målselv og Borkenes. TINE og NLR Nord Norge har gått sammen om prosjektet som eies av NLR. Tilsvarende møteserie ble avholdt i Finnmark i vår.

Prosjektets hovedformål er å arbeide for å ivareta og opprettholde sysselsettingen i melkeproduksjonen og sikre utnyttelsen av ressursgrunnlaget på de små og mellomstore melkebrukene i Troms og Finnmark. Prosjektet skal øke kunnskapen om mulighetene for ombygging av båsfjøs til løsdriftsfjøs. Prosjektet skal også føre til direkte å inspirere dagens gårdbruker og/eller neste generasjons gårdbruker til å starte prosesser som fører til ombygging eller nybygging. Dette for å imøtekomme framtidige dyrevelferdskrav og opprettholde melkeproduksjonen på små og mellomstore bruk i Troms og Finnmark på dagens nivå.

Mobiliseringsmøtene inngår som viktig del av prosjektet og blir arrangert både fysisk og digitalt. Møtene skal inspirere og sikre formidling av kunnskap om mulighetene for videreutvikling av båsfjøs basert på tilgjengelige ressurser slik at gården oppnår sunn drift og god økonomisk utvikling:

  • Informere om dagens krav vs kommende krav, og hva dette innebærer.
  • Fokusere på arealgrunnlag, jordleie og driveplikt.
  • Informasjon om rådgiverapparatets muligheter og hva som finnes av rådgiving/veiledning både mtp. bygg, økonomi, generasjonsskifte mm.
  • Samarbeidsformer mellom bruk som muliggjør investeringer.
  • Finne gode eksempler på små og mellomstore melkebruk som har gjennomgått ombygging/nybygging.
  • Oversikt over de ulike tilskuddsordninger i landbruket.

Påmelding

Kåfjord 19. september - Les mer og meld deg på

Nordkjosbotn 20. september 2022 - Les mer og meld deg på

Moen i Målselv 21. september - Les mer og meld deg på

Borkenes 23. september - Les mer og meld deg på

NLR Nordland Bronnoysund Moe Gard 4774
Velkommen til mobiliseringsmøter 19.-23. september i Kåfjord, Nordkjosbotn, Målselv og Borkenes!